100 dagar med Nyamko Sabuni

Uttrycket ”100 dagar” handlar om tanken att en nyvald politisk ledare har en smekmånadsperiod. Men stämmer det? För Nyamko Sabuni har den första tiden varit intensiv, men hon tror att framgången kommer att ta tid att bygga, säger hon i denna partiledarintervju.

– De första hundra dagarna har varit fantastiska, tycker jag. Vi har kommit igång ordentligt. Jag tror partiledarprocessen, att vi åkte runt och träffade medlemmar, gjorde mycket. 

– Jag har ju fortsatt med besöken och jag märker att den entusiasmen som byggdes genom den öppna processen finns kvar. 

– Det har varit en intensiv period – med begränsade resurser. En stor del av styrkan här på riksdagskansliet gick över till ”Januarikansliet” för att jobba med budgeten. Och både förhandlingarna och budgeten blev bra från vårt perspektiv. Vi har kunnat presentera stora satsningar på rättsväsendet, skolan och försvaret. 

– Jag tycker också vi kan vara stolta över det underlag som nu finns framtaget till landsmötet. Vi har en klimatrapport som sätter fokus på effektiva åtgärder, en ny nationell strategi för att bekämpa våld mot barn och svaren på alla de motioner som kommit in till landsmötet. 

Politiken har också fortsatt sin gilla gång under hösten och det har gjort avtryck.

– Vi har hunnit ha partiledardebatter. Jag tog en i tv, i Agenda. Det kändes bra, trots att jag varit borta sex år från politiken. 

– Johan Pehrson tog partiledardebatten i kammaren där vi fokuserade på den stora otryggheten som många upplever, inte minst alla skjutningar i kölvattnet av gängbrottsligheten. Det är ju för att den utveckling vi ser på brottsområdet är väldigt oroande för många människor och det behövs verkligen svar på vad man ska göra åt det. 

– Det finns partier som bromsar, även inom ramen för vår egen januariavtalskonstellation, men också sådant som kan kännas lite väl panikartat i debatten. 

Det gäller för Liberalerna att vara en tydlig kraft för effektiva åtgärder mellan dessa ytterligheter, menar Nyamko Sabuni.

Den majoritet som bildades genom januariavtalet har en betydligt större ideologisk spännvidd än den som fanns inom alliansen, där de fyra partierna stod närmare varandra åsiktsmässigt och dessutom hade förberett sig genom ett gemensamt programarbete.

– Och alliansen drev en gemensam opposition mot den dåvarande regeringen, så vi hade redan en gemensam fiende. Nu är det inte riktigt så. För någon, skulle jag säga. 

Detta ger större möjligheter på ett sätt. Liberalerna har fått igenom frågor som till exempel språktest för medborgarskap och avskaffande av värnskatten, som inte gick att genomföra under alliansregeringen.

– Så är det för alla, det öppnas möjligheter. Men också så att man får gå med på saker som man inte gillar, så det är inte smärtfritt. 

– Vi kommer självklart ta strid för våra liberala hjärtefrågor och nagelfara alla reformer som görs för att de ska fungera på bästa sätt i hela landet. 

– Jag tänker att ”Vi har ett avtal – nu ska det genomföras till det bästa för landet”. Det innebär att vi också tar oss rätten att kritisera det som inte är fullt perfekt i avtalet. 

– Jag tror verkligen på att vi ska vara en högljudd röst som säger ”det här kan vi göra bättre”. 

– Vi ska stå vår liberala politik och försöka få in så mycket som möjligt inom ramen för januariavtalet och budgetsamarbetet. Men i övrigt måste vi kunna kritisera det som inte är tillräckligt bra. 

– Vi har ju både en finansminister och en statsminister som hela tiden säger ”Om vi hade fått bestämma själva hade inte avskaffat värnskatten”. De går inte ut och säger att avskaffandet är bra, det här kom vi överens om – det står vi för. Och då behöver inte vi heller stå för allting som finns inom ramen för januariavtalet.   

– Vi ska vara stolta över alla liberala reformer vi får igenom och  ta oss rätten att kritisera sånt som inte är liberalt. 

Nyamko Sabuni har haft fyra intensiva månader sedan hon blev vald. Det har varit kort om tid, men ändå mer än om partiledarvalet hade skett på det ordinarie landsmötet.

– Mitt landsmötestal blir mitt avstamp där jag berättar för medlemmarna om min vision för framtiden, hur Sverige ska bli möjligheternas land för alla. Vad jag vill att vi ska arbeta vidare med, titta närmare på, analysera ytterligare för att hitta svar. Eller bekräfta vad vi tycker. 

Både Nyamko Sabuni och Juno Blom, som utsågs till partisekreterare, har talat mycket om att Liberalerna ska bli ett öppnare parti. Det märks att Nyamko Sabuni satt sig in i medlemmarnas motioner och förslag till landsmötet, trots den korta tiden.

– Det finns många motioner om samhällsproblem där jag tycker det är önskvärt att vi kommer fram till en lösning. 

– Till exempel om religiösa skolor, där parti-styrelsen föreslår en sammanhållen skoldag som inte präglas av religiösa inslag. Eleverna måste kunna känna friheten att vill man vara med i de religiösa inslagen så görs det innan skolan börjar eller efter att den har slutat. Det tycker jag var en bra lösning för de befintliga skolor som finns. 

– Jag tycker också att det är bra att vi tar upp frågan om organdonationssystemet. Det behövs fler donatorer. Många vill ju donera organ, men det är många av oss som inte tar oss för att gå in och anmäla att vi vill vara donatorer. Så jag tror att ändringen, att utgå från att folk vill och sen får folk avregistrera sig om de inte vill, är ett ypperligt bra system. 

– Så det finns många bra motioner som jag hoppas ska få stöd av ombuden. 

Det finns dock alltid en risk att debatterna i dessa frågor kommer att konkurrera med de ämnen som partistyrelsen försökt väcka, i medierapporteringen kring landsmötet.

– Det är svårt att förutse vad som kommer att skapa debatt och jag tycker det är bra att det är högt i tak på våra landsmöten. Framför allt hoppas jag att vi verkligen ska lyssna på varandras argument. När jag säger att vi ska bli ett lyssnande parti så handlar det om att lyssna både på väljare och till varandra.

– Men det är klart att vi vill nå ut med viktiga frågor som strategin för att bekämpa våld mot barn och klimatrapporten.

– Jag hoppas att landsmötet ska präglas av entusiasm för framtiden. Att miljö- och klimatfrågan blir central. Att barnrättsfrågor lyfts fram som de förtjänar, för det är väldigt många barn som har stora problem i vårt samhälle nu, men också att brottsligheten går ned i så unga åldrar. Det skapar dubbla problem för många av barnen i samhället. Därför hoppas jag att barnrättsrapporten ska vara ett viktigt steg att diskutera vidare från.

Den här inriktningen ligger Nyamko Sabuni varmt om hjärtat.

– Min drivkraft är att lyfta ”det glömda Sverige”. Jag kom in i politiken för att jobba med det. För min del var det glömda Sverige misslyckad integrationspolitik. Det fanns nya svenskar som inte fick samma möjligheter. Och där jag tillsammans med andra i partiet, i början på 2000-talet, gjorde att partiet låg i framkant när det gäller integrationsfrågor. 

– Vi fick inte igenom allting då, men nu får vi igenom mer inom ramen för januariavtalet. Bara lite sent, skulle jag säga. 

– Men integrationsproblemen tror jag har växt, i och med att vi dels har fått fler människor som kommit till landet och dels att vi dröjt med att genomföra mycket av det som Folkpartiet föreslog redan i början på 2000-talet. 

– Men nu behöver vi också tänka nytt, vi behöver tänka vidare. 

– Det här landsmötet blir ett tillfälle då vi kan ta avstamp och tänka lite längre och lite nytt. Och också kunna förklara varför vi hamnar i de ståndpunkter som vi hamnar i.  

En annan viktig fråga som Nyamko Sabuni fört in, är klimatfrågan.

– Jag har valt att fokusera på klimathotet och jag har  ettväldigt teknikoptimistiskt perspektiv. 

– Vi har ett bra miljöprogram. Det är ett bra och gediget material, som vi behöver kommunicera mera. Men på just klimatområdet kände jag att jag hade en hel del att bidra med efter mina sex år i näringslivet och arbetet med ingenjörer i alla sektorer i det svenska näringslivet. 

– De nya förslagen i klimatrapporten ska inte ersätta miljöprogrammet, utan komplettera det.  

Men när kommer detta att ge avtryck i opinionssiffrorna? Många hade ju naturligtvis hoppats att de skulle vända uppåt direkt efter partiledarvalet.

– Vi har tre år till nästa val. Vi ska göra allt för att lyssna och engagera väljarna, för att förstå vilka problem de möter och presentera liberala lösningar och en liberal vision för framtiden. Många kanske hoppades på en snabb ökning i opinionen. Å andra sidan borde ju allas erfarenhet visa på att så brukar det inte gå till. För de allra flesta partiledare krävs det några år i nacken för att få upp siffrorna. 

– För vår del tror jag det handlar om vilket förtroende väljarna har för vår politik inom de områden som de tycker är viktiga. Det är ju på väldigt, väldigt låga nivåer.    

– Och när vi inte har väljarnas förtroende för vad vi vill på de olika områdena så får vi inte heller opinionen att vända. 

– Vi har förlorat mycket förtroende de senaste åren och det kommer att ta tid att bygga upp det igen. 

– Och när vi har byggt upp förtroendet för den politik jag talar för och det som talespersonerna talar för, då kommer det också att kunna avspegla sig i opinionen. 

– Mitt löfte i partiledarprocessen var att vi ska vinna valet 2022. Det var inget löfte att opinionssiffrorna ska vändas efter två, tre, fyra månader. Tvärtom, vi har mycket att göra och vi måste vara uthålliga och vi måste vara konsekventa. 

– Och framför allt, vi måste bli modiga igen. Vi måste kunna inta egna, liberala, ståndpunkter och inte alltid vänta på att andra ska ha sagt sitt först innan vi vet var vi ska sätta ned foten. 

– Jag tycker att vi är ett parti som följer väldigt mycket, istället för att följas. När partiet har varit som bäst har vi hörsammat de stora samhällsproblemen och presenterat tydliga och liberala lösningar. De senaste åren har vi hållt låg profil tills andra tyckt. Sen har vi presenterat vår lösning. Alltid några steg efter. 

– Det passar inte riktigt min personlighet och mitt ledarskap. Jag vill att vi ska bli ett modigt och handlingskraftigt parti som driver reformer som ökar människors frihet. Som kommunicerar besluten och, med stolthet, står fast vid dem oavsett vad opinionsbildare, ledarskribenter och våra politiska motståndare säger. 

– Vi ska lyssna på människor och ge svar på de frågor de ställer. Alltid utifrån vår liberala ideologi och vår vision om att Sverige ska bli möjligheternas land för alla.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen