Integritetspolicy

Integritetspolicy gällande tidningen NU - Det liberala nyhetsmagasinet

Om NU Det liberala nyhetsmagasinet

NU Det liberala nyhetsmagasinet utkommer med 49 nummer per år och ges ut av Liab Liberal Information AB (org. 556222-6539). Största enskilda aktieägare är Liberalerna och Stiftelsen Pressorganisation.

NU är en prenumererad tidning. Prenumerationerna hanteras av Flowy Information AB (tidigare Titeldata/Pressdata). Ett personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats med Flowy.

Personuppgiftsansvarig är dock Liab Liberal Information AB.

Vilka uppgifter har vi i vårt prenumerationssystem?

De personuppgifter som lagras är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Därutöver lagras uppgifter om prenumerantens betalningar.

Prenumerationssystemet är GDPR-anpassat. Avslutade prenumerationer raderas efter två år.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

I och med att du tecknar en prenumeration på NU Det liberala nyhetsmagasinet samtycker du till att uppgifter om dig lagras i vårt prenumerationsregister.

Vilka delar vi personuppgifter med?

  • Flowy tillhandahåller varje vecka en adressfil till Mittmedia AB för tryck av adressuppgifter på tidningens baksida. Den filen raderas efter tre veckor.
  • Flowy uppdaterar löpande en fil på Textalk Media AB med de inloggningsuppgifter som krävs för att prenumeranterna ska kunna logga in och läsa tidningen digitalt.
  • NU Det liberala nyhetsmagasinet uppbär statligt presstöd. En gång per år ger vi TS, Tidningsstatistik AB rätt att granska de filer vi under året skickat till Mittmedia AB samt att, på förekommen anledning, även titta i prenumerationsregistret. Efter slutförd presstödsrevision raderas samtliga data.

Medlemsnummer

Några få nummer per år kan NU utkomma som ett medlemsnummer. Det innebär att samtliga medlemmar i Liberalerna får ett nummer av tidningen. Biträdesavtal finns mellan Liab Liberal Information AB och Liberalerna.

Prenumerationsförsäljning

Ibland kan du som medlem i Liberalerna bli uppringd av en telefonförsäljare. Det säljföretag vi anlitar, efter godkännande av Liberalerna, upprättar vi biträdesavtal med enligt gällande regler. Inga personuppgifter skickas via mejl och samtliga filer raderas efter slutfört försäljningsuppdrag.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har som prenumerant på NU rätt att få ett registerutdrag avseende tidningens sammanställning av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Enklast är att kontakta oss på pren@tidningen.nu.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Liab Liberal Information AB:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen.