Åsikter

Ledare: Var aktsamma om valfriheten

Valfrihetsreformerna som genomförts sedan 1990-talet – friskolereformen, vårdvalet, möjligheten att välja utförare inom äldreomsorg, hemtjänst med mera har förändrat Sverige…

Bild på svenska flaggan mot en blå himmel. Bild från Wikimedia Commons

Ledare: Glad nationaldag

Liberalerna har en tendens att släppa frågor precis när de fått fäste och blir allmängods. Nyligen var det med en…