Åsikter

EU:s flagga med de tolv stjärnorna mot blå botten. Foto: iStock

Debatt: Ett starkt EU består av starka kommuner och regioner

För många har ЕU kommit att bli synonymt med Bryssel och EU:s institutioner. Är det en rättvis bild av EU?…