Abdukadir Salad Ali: Tidlösa liberala idéer i det nya Sverige

Den liberala demokratin har lyft miljontals människor ur fattigdom världen över sedan demokratins genombrott förra seklet. Den fria handeln och utbyte mellan människor har gjort oss rikare. Men vi ser tillbakagång av demokratin och politikens förmåga att lösa framtidens stora frågor i vårt samhälle ifrågasätts. Jag vill och hoppas att Liberalerna ska vara det självklara och modiga partiet som visar att liberalismen är svaret på de ökade sociala klyftorna i samhället, starkt rättighetsskydd, intolerans mot minoriteter och den växande segregationen.

Vi ska leverera ett inkluderande och pluralistiskt samhälle, där värden som företagsamhet, frihet, rättvisa och delaktighet är centrala ingångsvärden.

Jag vill att den unga flickan i Hjulsta skolan, Faduma, ska göra de liberala idéerna till sina egna, av den enkla anledningen att den liberala politiken ger henne framtidstro och hopp om att hon kan förverkliga sig själv. Den liberala politiken ska skapa möjligheternas land där Faduma skapar och genomför sina livsprojekt.

Långtidsutredningen om inkomstskillnader talar sitt tydliga språk, vi är på väg mot en samhällsutveckling där sociala skillnader allt mer liknar de sociala skillnaderna i USA. Starka sociala kontraster i livsvillkor skapar ett socialt ohållbart samhälle. Det är absolut icke önskvärt att se tilltagande sociala skillnader som har etniska markörer. När vi ska bygga ett starkt och hållbart Sverige får vi inte ducka för integrationsskulden. Vi kan inte och får inte lämna fältet fritt för populistiska och högerextrema krafter. Det är en pedagogisk fråga och vår skyldighet att berätta hur den socialliberala politiken är en förutsättning för det inkluderande och pluralistiska samhället. Vi måste bottna i det pluralistiska och interkulturella samhället.

Vi behöver attackera den starkt segregerade arbetsmarknaden, arbetsrätten ska liberaliseras och den enskildas rättskydd ska stärkas. Återväxten till kriminalitet måste brytas och här är skolan enskilt den viktigaste arenan. Vi måste bidra till att nyansera debatten om lag och ordning. Det ska kosta att diskriminera. Liberalerna är ett parti med stolt tradition av bildning och upplysning, därför ska våra politiska förslag ha stöd i fakta och vetenskapen.

Vårt land är en representativ demokrati och all makt ska utgå från folket. Det finns välgrundade skäl till att vi har valt ett representativt styrelseskick. Liberala idéer är bäst för att öka välståndet i samhället men vi kan inte öka den totala makten i samhället, därför måste vi dela den demokratiska makten.

Vi ska ha starkare företrädare överallt i samhället, även i det jag kallar för det nya Sverige eller orten. Tidlösa liberala idéer måste visa att de har relevans att bekämpa fattigdom och hopplöshet i orten.

Om Faduma i Hjulsta skolan ska ta liberala idéer som sina egna idéer, kräver det att hon kan tänka sig företräda dem också. Jag menar, vår framgång som politiskt parti hänger intimt samman med hur vi kan vidga våra intressekretsar och appellera till en större väljarbas. Integrationsskulden kräver politisk vilja och handling och att orten företräds i maktens korridorer. Det handlar om den liberala representativa demokratin.

Abdukadir Salad Ali
är aktiv i Liberalerna Spånga-Tensta.
Han blev i våras utsedd till Årets liberal av L Stockholm.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen