”Bara polackerna själva kan göra något”

Den politiska situationen i Polen har förvärrats de senaste dagarna. Någon som har sett de mer radikala skiftningarna på nära håll är Maria Leissner, avgående generalsekreterare på Community of Democracies i Warszawa. Hon ser det som en skrämmande utveckling, som hon menar följer ett genomtänkt planerat mönster.

Maria Leissner ser hoten mot rättväsendets oberoende ställning som ett grundskott mot en viktig demokratiprincip. Men det finns även andra instanser där den nuvarande regeringen politiserar, exempelvis kontrollen över public service. Listan kan göras lång. Från nedmontering av institutioner som arbetar för mänskliga rättigheter till minskad dialog med civilsamhället, avprofessionalisering av hela regeringsförvaltningen, samt avskaffande av meritokrati som princip.

Det talas om den polska demokratin, vad är det som har hänt? Är de verkligen på väg mot ett politiserat rättsväsende?
– Steg för steg är Polen på väg mot ett auktoritärt styre med åsidosättande av väsentliga demokratiska principer.
– Parlamentsbeslutet har galvaniserat oppositionen och skapat en stark motreaktion i breda folklager.

Vad kan Sverige och EU göra åt situationen?
– Egentligen inget. EU har ju visat sig totalt tandlöst som garant för medlemsländernas demokrati genom sin oförmåga att hantera situationen i Polen. Likadant med de två andra regionala organisationerna i Europa som har demokrati-uppdrag, Europarådet och OSSE. Ingen har visat förmåga att fungera som de garanter för demokrati de var satta att fungera som.
– Bara polackerna själva kan göra något, förutsatt att framförallt de ca 60 % som inte röstade i valet börjar bry sig om vad som händer. Demokrati kan inte skapas utifrån, utan bara växa ur medborgarnas eget engagemang.

Hur kunde ett parti som Lag och rättvisa vinna valet?
– Folk var trötta på den tidigare regeringen. Dessutom lovade PIS stora ökningar av barnbidragen, vilket var oerhört betydelsefullt för många familjers ekonomi, men är samtidigt kostsamt för statsfinanserna.

Många har varit ute och protesterat på gatorna i Warszawa. Hur är stödet för regeringen just nu?
– Jag kunde knappt ta mig hem från jobbet på grund av alla fredligt promenerande massdemonstranter på väg mot parlamentet. Det här är början på en bred och upprörd folkrörelse.
– Kyrkans politiserade roll har börjat ifrågasättas. De har varit en viktigt del, propagandamässigt från predikstolarna, av den nyauktoritära konservativa rörelsen.

Erick Löfdahl

Dela med andra
redaktionen
redaktionen