Behovet av en handlingsplan

Kommunala handlingsplaner brukar inte riva ner stora rubriker. Men under våren har ett antal handlingsplaner blivit omskrivna. Det handlar om kommunala handlingsplaner för att motverka våldsbejakande extremism. Missriktad välvilja som när vänsterstyret i Stockholm föreslog bostad och arbete till hemvändande terrorister är ett exempel.

Problemet är att få kommuner är rustade för att möta utmaningen. Det allvarliga brott som det innebär att ansluta sig till en terrororganisation är ett relativt nytt fenomen i Sverige. En handlingsplan mot våldsbejakande extremism borde finnas i varje kommun. Dagens brist på kunskaper är allvarligt.

Folkpartisterna i Gävleborg har lagt en gemensam motion i alla kommuner och i regionfullmäktige om att upprätta en handlingsplan. Det är bra. Alla kommuner ska vara förberedda och för mindre kommuner måste kunskaperna samlas regionalt. Extremism, radikalisering och framförallt islamistisk extremism är inget som mindre svenska kommuner har jobbat med tidigare. Få kommuner är rustade för utmaningarna det innebär.

Svenska medborgare har även tidigare rest och deltagit i krig utomlands. Men antalet svenska medborgare som reser och ansluter sig till IS och andra terrorgrupper ökar. Rekryteringen sker lokalt genom möten eller på nätet.

För att stoppa rekryteringen måste olika delar av samhället jobba tillsammans. Ett effektivt förebyggande och uppsökande arbete är nödvändigt samtidigt som avhoppare får stöd. Arbetet är svårt och kräver nya arbetssätt.

Den som ska övertyga en ung man eller kvinna att inte åka och strida för IS måste kunna argumentera och diskutera ideologi och religion. Att gå genom föräldrar är inget alternativ då de inte är informerade.

Samtidigt som kommunerna jobbar med handlingsplaner måste Sverige skärpa lagstiftningen. Resor till utbildning eller strid med terrorgrupper måste stoppas innan de genomförs och återvändare ska åtalas och straffas.

Svensk lagstiftning är för tandlös idag. Ett samtal är det enda polisen nu kan göra när en ung person planerar att strida för IS i till exempel Syrien. I Norge tar de passet och på så sätt förhindras utresan. Samma borde göras i Sverige.

Våra grannländer Norge och Danmark har kommit mycket längre både vad gäller lagstiftning och förebyggande arbete.

För att arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering ska vara effektivt måste alla samarbeta. Fler folkpartister kan ta initiativ och samarbeta där det ännu inte finns ett effektivt arbete. Arbetet måste göras lokalt i den miljö där ungdomar lever. Sällan har en kommunal handlingsplan varit så angelägen.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg