Bilar och alkohol hör inte i hop

Förra torsdagen åkte statsrådet Aida Hadzialic fast för rattfylleri efter ett konsertbesök i Danmark. Ett alkotest visade att hon hade 0,2 promille alkohol i blodet, vilket precis är gränsen för rattfylleri. På lördagen kallade hon till presskonferens på Rosenbad och meddelade sin avgång.

Direkt därefter startade omedelbart en debatt i media om det var rätt eller fel av Aida Hadzialic att avgå. I de allra flesta andra jobb hade ett brott som detta inte lett till att personen i fråga förlorade sitt jobb.

PM Nilsson skriver exempelvis att i Dagens Industri att ”hennes misstag är ganska mänskligt och av ringa karaktär” och att hon inte hade behövt avgå på grund av detta. Och K G Bergström menar i Expressen att både Aida Hadzialic och Stefan Löfven har överreagerat och att det visserligen var ett brott i lagens mening men ett ytterst ringa sådant.

Andra är av motsatt uppfattning. Svenska Dagbladets politiske kommentator Göran Eriksson skriver för sin del att om ”hon hade suttit kvar hade det kunnat uppfattas som att regeringen inte ser så allvarligt på att köra bil alkoholpåverkad”. Och enligt den enkät som Aftonbladet låtit göra på sin webb anser över 60 procent av dem som har svarat att det var rätt av Hadzialic att avgå.

Sverige har en av världens absolut lägsta tillåtna gräns när det gäller just rattfylleri.  I exempelvis Danmark, Frankrike, Nederländerna och Finland ligger gränsen på 0,5 promille. Där låg också den svenska gränsen fram till år 1990 när den sänktes till 0,2 promille.

Den svenska gränsen är lågt satt för att markera att bilkörning och alkohol på inga sätt hör ihop. Ändå är det i dag i många sammanhang okej att exempelvis dricka ett eller kanske till och med två glas vin och sedan ta bilen hem, precis som Aida Hadzialic nu gjorde. Trafikverket uppskattar exempelvis att var 500:e bilist kör rattfull. Det är en siffra som förskräcker men som uppenbarligen inte avskräcker.

Under förra året anmäldes 26 100 rattfylleribrott varav ungefär hälften var förorsakade av alkoholintag och den andra hälften drogrelaterade. Och om man tar sifferexercisen vidare framgår det att cirka en av fem personbilsförare som omkommer i trafiken har alkohol i blodet och i hälften av alla singelolyckor med dödlig utgång har alkohol varit inblandad. Men man riskerar inte bara att skada sig själv utan också andra, helt oskyldiga personer.

Konsumtion av alkohol har många negativa effekter: Tröttheten ökar, omdömet försämras, reaktionsförmågan försämras och man överskattar sin egen körförmåga för att bara nämna några exempel. Så även om man känner sig helt nykter efter två glas vin så är man det inte.

Att Aida Hadzialic tog bilen efter två glas vin var ett tecken på att omdömet brast, men i nyktert tillstånd hade hon sedan det goda omdömet att avgå. Något annat hade blivit problematiskt både för henne själv och för regeringen. Nu kan i stället en bra krishantering kanske bädda för en framtida återkomst i politiken.

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund