Björklund: “I skolan ska det råda studiero”

Det är ingen slump att liberaler tar fighten för kunskapsskolan. Det är kunskap som gör det möjligt för alla barn, oavsett bakgrund, att ta sig dit de vill. Skolan har lyft barn ur fattigdom och fått drömmar att gå i uppfyllelse. Det bästa sättet att skapa en likvärdig skola är att se till att alla barn kan tillgodogöra sig den kunskap som lärs ut.

Så är det inte idag. Efter Pisa-framgången 2015 ser vi nu att var femte elev inte klarar att komma in på gymnasiet. Det är ett alarmerande faktum och en viktig förklaring är bristen på studiero.

”Häromdagen fick jag säga till mina elever 13 gånger om att de skulle lägga undan mobiltelefonen under lektionstid. 13 gånger blev alltså lektionen avbruten. 13 gånger tappade eleverna fokus från det som lektionen handlade om.” Så skriver en lärare.

Majoriteten av lärarna tycker att arbetet i klassrummet störs av att elever använder sms, chatt, spel och sociala medier. Forskningen visar att koncentration är avgörande för inlärning och att det kan ta upp till 25 minuter att återfå fokus efter att man blivit avbruten. Forskning visar också att det är de svagaste eleverna som förlorar mest när undervisningen störs av mobiler. 77 procent av Sveriges lärare tycker att mobilförbud i skolan är bra, enligt Lärarbarometern.

Övriga partier säger nej till att lagstifta om mobilfria klassrum och tycker att lärarna kan ha egna regler. Problemet är att när elever får ha mobiler på vissa lektioner men inte på andra så uppstår en ständig diskussion om varför det är tillåtet ibland men ibland inte. En nationell lagstiftning gör att lärarna slipper att tjata om mobiler 13 gånger på en lektion. Lärarna ska inte behöva ödsla lektionstid på mobiler utan istället ägna sig åt det som de är utbildade till; att undervisa sina elever.

Det finns barn med svårigheter som använder appar som hjälpmedel i sitt skolarbete och självklart ska vi ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger att underlätta skolgången. Rektorerna ska kunna fatta beslut om undantag då det finns särskilda skäl för en elev att använda mobilen i klassrummet.

En viktig liberal utgångpunkt är att förutsättningarna för barn ska vara desamma i skolan. Om en lärare vill använda digitala verktyg i undervisningen så ska skolan tillhandahålla det, undervisningen ska inte vara beroende av vilken mobil föräldrar kan köpa till sina barn.

Bristen på studiero sliter livschanser ur händerna på de barn som behöver kunskapsskolan allra mest. Jag tycker inte att det är ansvarsfullt av partier att prata om att det finns stora ordningsproblem men sedan inte vara beredd att lösa dem. Mobiler är fantastiska – men de hör inte hemma i klassrummet. Där ska barnen få kunskapsro så att deras drömmar kan förverkligas i framtiden.

Jan  Björklund

Partiledare Liberalerna

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund