Cecilia Wikström: Dags att vi rannsakar vår livsstil

Plast utgör idag cirka 70 procent av allt avfall som flyter omkring i våra hav, enligt EU-kommissionen. Där skapar det enorma problem för det marina livet, vilket i sin tur påverkar hela ekosystemet.

Förhållandena i haven återspeglas också på land, eftersom havslivet påverkar allt från syreproduktion till väderförhållanden. Försätter nedskräpningen av plast i samma takt som i dag så kommer mängden plast i världshaven att väga mer än all fisk år 2050. Därför välkomnar jag att EU nu tar ledaransvar för omställningen till minskad plastkonsumtion och framtagandet av miljövänliga alternativ.

Den senaste plenarsessionen röstade vi i Europaparlamentet med stor majoritet igenom ett lagförslag som förbjuder engångsartiklar i plast, såsom bestick, tallrikar, tops och sugrör, från och med 2021. I direktivet ingår även att tobakstillverkarna måste ersätta plast i cigarrettfilter med ett alternativt, miljövänligt material, ett gradvist minskningsmål för engångsförpackningar för snabbmat, bättre konsumentupplysning och att fiskeutrustning, som står för över en fjärdedel av allt plastskräp i haven, måste minskas genom ökat producentansvar och bättre insamling.

Direktivet ingår i den nyligen lanserade europeiska plaststrategin och nu väntar förhandlingar med Ministerrådet. Förhoppningsvis är direktivet på plats innan EU-valet i maj nästa år.

Parallellt med att åtgärder vidtas på EU-nivå måste vi ta flera stora steg för att förhindra att miljöförstöringen fortgår globalt, för EU står trots allt bara för en procent av plastnedskräpningen. Forskare och innovatörer måste ges de bästa förutsättningarna att ta fram ekologiska alternativ till dagens plaster. Metoder måste utvecklas och förfinas för att samla upp den plast som redan finns i havet. Och händer måste sträckas ut till de länder som skräpar ner mest.

Som världen största biståndsgivare stödjer EU redan i dag olika projekt vars syfte är att motarbeta den nuvarande nedskräpningstrenden. I Filippinerna pågår EU-finansierade projekt för att återvinna fisknät och i Bangladesh ger EU lån till småföretagare så att de kan starta plaståtervinningsfabriker. Fler initiativ som dessa behövs.

Det är hög tid att nedskräpningen i haven får det internationella fokus som det förtjänar och att EU:s medlemsländer tillsammans tar krafttag för att stoppa nedskräpningen. Det är dags att vi intensifierar arbetet med att minska nedskräpningen, lokalt, nationellt, på EU-nivå och globalt. Det är dags att vi rannsakar vår livsstil och hittar hållbara alternativ till plasten.

Cecilia Wikström
EU-parlamentariker

 

 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen