Cecilia Wikström: En folkrörelse för Europa

I den femtonde delen av NU:s idédebatt skriver Cecilia Wikström om en valrörelse där Liberalerna möter väljarna som en folkrörelse för Europa. 

Aldrig förr har de svenska medborgarna varit lika välvilligt inställda till EU-samarbetet som just nu. Storbritanniens våndor i samband med Brexit, liksom en insikt om att det krävs gemensamma insatser för att möta vår framtids stora frågor, har gjort tydliga avtryck i opinionen. För våra unga är EU-medlemskapet något helt naturligt som de har vuxit upp med. Självklart finns det fortfarande en del Swexit-troll i diverse kommentarsfält på nätet, men när både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna pausar sina förslag om att Sverige ska lämna unionen så har det ändå hänt något monumentalt.

Samtidigt så är det viktigt för oss liberaler att korrekt identifiera vad som just nu hindrar de konkreta framstegen i EU-samarbetet. Till viss del är det självklart populistiska och nationalistiska regeringar runt om i Europa som skapar problem, men på egen hand skulle de inte kunna åstadkomma mycket. Det stora problemet är faktiskt de gamla statsbärande socialdemokratiska och konservativa partiernas ointresse för Europafrågorna. Det är deras motvilja till allt som utmanar deras egna nationellt baserade maktbaser som ligger bakom de flesta blockeringar i EU-politiken.

Jag är övertygad om att vi måste se ett mer handlingskraftigt EU i framtiden som med självförtroende skapar sig en plats i en globaliserad verklighet och som vågar se de möjligheter som kan skapas av att våga lösa fler av våra utmaningar tillsammans. Då måste vi bort från nationella veton till mer av majoritetsbeslut i EU. De demokratiska spelregler som gäller i varje bostadsrättsförening hela vägen upp till riksdagen måste även kunna gälla på EU-nivå. När våra motståndare påstår att vi vill se en EU-superstat som ska ta över allt som medlemsländerna ägnar sig åt så är det dock viktigt att vi för debatten tillbaka på jorden.

EU:s budget omfattar idag cirka två procent av de offentliga utgifterna i EU. Resterande 98 procent spenderas på nationell, regional och kommunal nivå. Det blir inte mycket superstat med två procent av de offentliga utgifterna och det är naturligtvis inte heller tanken. Hela poängen med EU-samarbetet är istället att försöka lösa de utmaningar som enskilda länder inte klara av på egen hand, eller som helt enkelt är mer effektiva att lösa tillsammans. Problemet är inte att vi samarbetar för mycket i Europa utan att vi gör samarbetar alldeles för lite.

Vi liberaler vill se ett fördjupat EU-samarbete med en gemensam koldioxid- och flygskatt, gemensam representation i internationella organisationer, ett gemensamt polissamarbete mot den organiserade brottsligheten och en gemensam solidarisk asylpolitik. Det är stora och viktiga reformer men de kommer inte innebära att EU tar över nationalstatens roll. Äldreomsorgen, skolan, sjukvården, inkomstskatter och socialförsäkringar kommer i allt väsentligt att fortsätta hanteras nationellt.

Det är den här balansen som jag tror att vi måste förklara för väljarna. Vi måste kunna visa på alla de möjligheter som ett fördjupat samarbete kan medföra och samtidigt våga vara tydliga med att det mesta av politiken inte behöver skötas på EU-nivå utan bättre kan skötas närmare medborgarna.

I Europa finns det bara små länder, och ett antal små länder som ännu inte förstått att de är små länder. Tillsammans utgör vi cirka sex procent av jordens befolkning och ensamma så kommer vi att bli irrelevanta i den moderna globaliserade världen. Denna situation gör att många känner en vanmakt och rädsla över en utveckling där vi inte längre kan värna vårat eget självbestämmande.

Vi liberaler måste våga visa på att det är de gemensamma lösningarna, samarbetet och att Europa talar med en stark röst internationellt, som kommer att värna detta självbestämmande i framtiden. Med välutbildade medborgare, skaparkraft, resurser och mångfald kan vi både utgöra en maktfaktor och bygga ett starkt och hållbart samhälle.

Vi liberaler ska möta väljarna som en folkrörelse för Europa. Därför är jag väldigt stolt över att vi nu går fram med det bredaste och mest konkreta Europaprogram som något svenskt parti har mött väljarna med inför ett val till Europaparlamentet. För vårat engagemang för Europa handlar inte om abstrakta slogans utan om konkreta idéer för att bygga vidare på det fredsprojekt som de som kommit före oss lagt grunden för.

Vi vill se fler konkreta åtgärder för att ge småföretagaren på den svenska landsbygden en verklig tillgång till en hemmamarknad med 500 miljoner medborgare och tillgång till världsmarknaderna via EU:s frihandelsavtal. Vi vill se en rättvis inre marknad där alla, även stora multinationella företag, gör rätt för sig och respekterar reglerna; en marknad där den som har de bästa affärsidéerna är den som når framgång och inte den som har råd att anställa de smartaste skattejuristerna.

Vi vill se en världsledande miljö och klimatpolitik för att vi är övertygade om att vi kan vända en utveckling där utsläppen skenar och där det snart finns mer plast än fisk i våra världshav. Vi vill att forskning och innovation bidrar till nya tekniska lösningar på svåra problem och att vi vågar använda ekonomiska styrmedel för att skydda miljön för de generationer som ska komma efter oss.

Vi vill se ett Europa med social rättvisa och respekt för grundläggande rättigheter där ingen människa ska behöva sitta framför en mataffär på andra sidan Europa för att få ihop några kronor till barnen, där journalister kan granska makthavare i frihet och där alla kan leva sina liv som de vill utan att riskera hot, diskriminering eller trakasserier.

Vi vill se ett Europa där den internationella brottsligheten pressas tillbaka, där vi till-sammans stoppar allt från ligor som stjäl båtmotorer från svenska sommarstugor till de terrorister som vill angripa själva grunden för vår frihet.

Fram till valet den 26e maj 2019 ska vi visa på alla de sätt som vi liberaler vill fortsätta att utveckla det europeiska samarbetet. Vi ska övertyga så många som möjligt inte bara om att EU är bra utan att EU kan bli ännu mycket bättre. För tillsammans är vi starka, vågar se möjligheterna och tro på framtiden.

Cecilia Wikström är Europaparlamentariker för Liberalerna sedan 2009.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen