Christer Nylander: Snabba utspel ­riskerar skrämma bort väljare

Liberalerna är betydligt fler än de som idag har L som sitt förstahands­alternativ. Definiera potentiella ­väljare och samtala med dem om värderingar, idéer och ­politiska förslag. Det skriver Christer Nylander I den tjugonde delen i NU:s ­idédebatt.

Liberalerna har problem. De senaste valen har inte gett de resultat vi hoppats på, opinions­undersökningar visar på fortsatt tapp efter valet och det finns oenighet om vägen framåt. Samtidigt är det uppenbart Liberalerna i och med januariavtalet har en central position i svensk politik. Den innebär att vi har ögonen på oss. Låt oss använda den möjlighet det ger strategiskt.
När man blickar framåt är det tre frågor som är särskilt viktiga att fundera kring.
– Är det bara partiet som är i kris eller handlar det också så att liberala värderingar är hotade?
– Handlar partiets utmaning om att snabbt komma ur en formsvacka eller behövs ett långsiktigt arbete för att bygga något som är långsiktigt stabilt?
– Vad kan vi lära av tidigare framgångar?

Mitt svar är att vårt uppdrag är mer än att snabbt lyfta partiet i opinionsundersökningar. Vi måste jobba långsiktigt för ett starkare stöd för liberala värderingar. Och i det arbetet gör vi klokt i att glömma tidigare valspurter. Framgången 1985 eller 2002 kommer inte att upprepas.
Det långsiktiga strategiarbete som nu behövs måste börja med att ställa frågan; Varför finns Liberalerna?
Vi finns inte till för att vara bättre än andra partier på att gynna vissa gruppers intressen. Vi finns inte till för att vara bättre än andra partier på att hitta tekniska lösningar på folks problem i största allmänhet.
Vårt varför handlar om att värna och ­stärka frihetliga värderingar. Den enskilda ­människans rätt att söka sig själv, vara sig själv och utveckla sig själv är Liberalernas credo.

Vi står för individens rätt att bestämma över sitt liv till och med när det går emot det som omvärlden gillar och accepterar, så länge det inte hindrar andra människor från lika rätt att vara, bli och utveckla sig själv. Det är denna ­inställning som irriterar dem som nu på ­olika sätt engagerar sig för att Sverige, Europa och världen ska välja en annan väg.

Vårt uppdrag är alltså större än att endast så snabbt som möjligt få bättre siffror i opinionsundersökningar. Vårt uppdrag är att öka att öka människas efter människas efter människas frihet.
Men vi är inte bara en diskussionsklubb.
Vi måste också vara relevanta.
Därför måste vi nyfiket och med öppna ögon uppdatera vår samhällsanalys och ­envist ­skapa bra liberal politik för att möta ­aktuella samhällsproblem. Det gör vi genom att läsa ­rapporter och böcker, men kanske allra mest genom att samtala med människor, ta deras funderingar på allvar och tillsammans med dem utveckla lösningar på problem.

Men vi är inte bara en tankesmedja. Vi måste vinna väljare också.
Därför måste vi visa särskilt intresse för ­väljare som i grunden åtminstone inte är helt främmande för liberala ­kärnvärderingar. ­Mätningar visar lite olika, men man kan ­åtminstone konstatera två saker om ­väljarna och liberalism. Alla är inte liberaler, men­ liberalerna är betydligt fler än de som idag har L som sitt förstahandsalternativ.
Det är naturligtvis mer intressant att lära känna de 15-20 procent som kan tänka sig rösta på ­Liberalerna än att kasta bort tid, kraft och ­energi på att jaga röster bland de två tredjedelar som i grunden ogillar liberalism.
Populism, extremism, nationalism och konservatism växer bland dem som ­ogillar globalisering och den kulturella ­förändring som inneburit jämställdhet, tolerans, individuella livsplaner och Hbtq-rättigheter. Vi välkomnar såklart varje röst, men man måste nog nyktert inse att gentemot dem som ­ogillar individens friheten handlar vårt arbete snarare om att långsiktigt försöka vinna den ­ideologiska kampen.

Liberala partier hittar sina trogna och ­potentiella väljare bland dem som gillar att ha frihet att forma sitt liv men som också ­engagerar sig i andra människors situation och frihet. Låt oss definiera dem, leta upp dem och samtala med dem om värderingar, idéer och ­politiska förslag.
På kort sikt bör vi alltså söka området där våra liberala värderingar ger bra svar på aktuella samhällsfrågor som engagerar våra ­potentiella väljare. Med ett sådant förhållningssätt etablerar vi oss som ett stabilt större parti. Från den utgångspunkten är det också lättare att ­successivt öka andelen potentiella väljare för att växa långsiktigt.
I det opinionsläge vi befinner oss i är det lockande att snabbt försöka lyfta siffrorna med några snabba kontroversiella utspel. Men ­sådant riskerar också skrämma bort de som ­ligger oss närmast. Ska vi nå en position där vårt stöd är större och stabilare än nu så måste vi orka vara långsiktiga. Det är viktigt inte bara för oss som är aktiva i partiet. Det är nämligen inte bara partiet som har kris. Det är också en kris för ­liberala värderingar.
Vi behöver inleda ett strategiarbete som är brett, inkluderande och förankrat bland medlemmarna.
Ett arbete för att finna arenan där vi kan ­samtala med liberalt sinnade människor om ­deras hopp, förväntningar och problem.
Lyckas vi med det kan vi åter bli ett stort, ­relevant parti som är trogna våra grund­läggande värderingar. Då kan vi vinna väljare. Då kan vi genomföra liberala reformer. Det vore bra för partiet, men det är framförallt nödvändigt för landet.

Christer Nylander är riksdagsledamot från Skåne och Liberalernas gruppledare.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen