Debatt: En optimistisk vision rörande Israel och palestinierna

ISRAEL-PALESTINA. Den 7 oktober 2023 samlades mängder av människor till musikfestival strax norr om Gaza. Plötsligt blev de brutalt angripna av Hamas-terrorister som mördade över 1,200 män, kvinnor och barn samt släpade med sig 240 av de överlevande till Gaza som gisslan.

Den israeliska reaktionen lät inte vänta på sig. Under åtskilliga veckor har den palestinska befolkningen om 2,2 miljoner drabbats av ihärdiga bombningar som dödat fler än 17,000 män, kvinnor och barn och förvandlat omkring hälften av deras bostäder, skolor, kliniker och sjukhus till ruiner. Den humanitära hjälp som lämnats utifrån har varit mycket begränsad.

Hamas har däremot kunnat skydda sig bättre mot israeliska bombningar genom att utnyttja det rikt utvecklade nätverket av underjordiska gångar och gömställen. 

I samband med vapenvilan under sista veckan av november utväxlades ett hundratal medlemmar av gisslan mot israeliska fångar. Hamas antas fortfarande hålla 117 personer fångna. Hur det står ställt med dem är ännu ovisst.

Israel kan förväntas besegra Hamas i Gaza, men av allt att döma blir det en Pyrrhusseger för Israel och inte minst för Netanjahu själv. Efter kriget måste man återigen befatta sig med frågan om hur israeler och palestinier ska kunna leva i fred med varandra i ett långsiktigt perspektiv.

I brist på konkreta förslag har jag utvecklat en optimistisk vision för en bestående fred mellan Israel och palestinierna på Västbanken och i Gaza.

Västbanken

1. Alla muslimska länder som Iran och muslimska organisationer som Hamas, Hisbollah, m.fl. samt palestinierna på Västbanken upphör med fientliga angrepp på Israel och dess invånare samt accepterar Israels existens. 

2. Israel förhindrar nya bosättningar på Västbanken och stoppar dem som påbörjats.

3. Palestinier betraktas eller behandlas inte längre av FN som flyktingar utan som personer med samma rätt att uppehålla sig och arbeta på Västbanken som israeliska invånare och bosättare.

4. Israel ikläder sig socialt ansvar för alla palestinier på Västbanken omfattande öppen vård, sjukhusvård och tillgång på läkemedel enligt läkares förordningar.

5. Ansvaret för de palestinska barnens skolutbildning läggs även fortsättningsvis på FN med uppgift att tillhandahålla palestinska skolbarn med böcker och andra läromedel fria från negativt politiskt innehåll gällande Israel. Undervisningen bedrivs av skolade palestinska lärare och lärarinnor.

6. Palestinier boende på Västbanken… 

a) är skyldiga att följa israelisk lag.

b) har rätt att söka arbete och uppbära lön

c) är skyldiga att betala skatt i enlighet med israeliska regler.

d) har rätt att förvärva och äga fast egendom.

e) har rätt att delta i kommunala val inom sina egna valkretsar samt

f) har rätt att hissa palestinska flaggor där de bor och demonstrera för bättre arbetsvillkor.

7. Israel ansvarar för den polisiära verksamheten i vilken också palestinier ingår.

Gaza

1. Ungefär 2, 2 miljoner palestinier är bosatta över hela området med viss koncentration till Gaza stad. Över hälften av Gazas infrastruktur i form av bostäder, skolor, sjukhus, vägar m.m. är förstörd. Antalet invånare ökar från år till år.

2. Så snart Hamas drivits ut från Gaza bildar palestinierna genom allmänna val ett eget parlament och en palestinsk regering som utropar Gaza till en egen stat. 

 3. Regeringen accepterar Israels existens och fördömer fientliga angrepp på Israel och dess invånare. 

4. Gaza erkänns som suverän stat med medlemskap i FN och andra internationella organisationer. 

5. Diplomatiska förbindelser upprättas till länder av särskild betydelse för Gaza. 

6. Alla medborgare över viss ålder har rösträtt, rätt att medverka i politiska partier och rätt att yttra sig.

7. Alla palestinier boende i Gaza blir automatiskt medborgare i den nya staten med rätt att av myndigheterna erhålla pass och andra resehandlingar.

8. Medborgare i Gaza har rätt att söka arbete och uppbära lön, men är också skyldiga att betala skatt enligt regler som utfärdas av regering och parlament.

9. Regeringen har ansvaret för att statliga funktioner bemannas och utförs på föreskrivet sätt, däribland sjukvård, utbildning samt polisiär och juridisk verksamhet.

10. Gaza äger rätt att utveckla sin infrastruktur med hjälp av utländsk expertis beträffande byggnation av bostäder, skolor, sjukhus, vägar, hamn och flygplats samt el, vatten och elektroniska kommunikationer.

Slutord

Ovanstående ”optimistiska vision” kan gärna tolkas som ett förslag till en länge efterfrågad ”tvåstatslösning”. 

Hans Christian Cars
Wien

Dela med andra
redaktionen
redaktionen