Debatt: Riksdagen behöver representera hela befolkningen

Vår ädla riksdag styrs på många sätt bra. Men hur är det med representativiteten? Ett redigt antal ledamöter är unga, och tar itu med de ungdomliga frågorna med stort engagemang. Det är bra. Men hur är det med inflytandet för oss som nått mogen ålder, som fyllt 60, de som vi – med Barbro Westerholms ord – kan kalla de årsrika? Vi har för närvarande enbart 15 ledamöter äldre än 60 år i Riksdagen. Dessa 15 ledamöter ska representera en fjärdedel av väljarkåren. Detta är inte tillfredsställande. 

Vad kan vi göra åt det? Det naturliga är att föra in fler årsrika kandidater på riksdagslistorna inför valen. Förre talmannen Björn von Sydow har föreslagit att plats fyra på listorna ska vara en årsrik. Man kan också tänka sig något än mer tydligt, att det skall vara en årsrik på var fjärde plats på listorna. 

Visst kan man också personkryssa årsrika.  Det kan vara ett gott tillskott men är inte tillräckligt.

Det arrangerades ett kvalificerat seminarium i Riksdagens första kammare den 31 januari år. Ämnet var de årsrikas representativitet.  Ett antal ledande experter deltog, och seminariet sändes senare i SVT Forum. Våra politiska partiers partisekreterare deltog, och gav viktiga synpunkter. 

Vi behöver nu gå vidare. Låt oss anmoda samtliga politiska partier att konsekvent placera årsrika på var fjärde plats på listorna inför kommande val. Principen är enkel, minns hur vi gjorde när vi lanserade ”varannan damernas”. Det tog sin tid, men blev framgångsrikt. Nu kan mottot vara ”var fjärde årsrik”.  En formulering som är lätt att hålla i minnet. 

De stora partierna skulle med denna princip få ett betydande antal årsrika. För de små partierna skulle i nuläget utfallet inte bli så stort, men visst kan små partier växa sig stora!

Vi behöver kunna ta till vara den klokhet och den erfarenhet som de årsrika samlat in under en stor del av livet. Riksdagen ska väl ändå representera oss alla! Vi är optimister, och hoppas att de politiska listorna görs mer representativa. 

Tomas Ohlin 
Adjungerad professor

Dela med andra
redaktionen
redaktionen