Det handlar om frihet

– Låt mig vara tydlig till er, väljarna och till den moderata partiledningen. Liberalerna kommer inte att medverka till att ge politisk makt och inflytande åt Sverigedemokraterna!  Det sade Liberalernas partiledare Jan Björklund när han talade på det liberala riksmötet i Västerås i lördags. Och som svar fick han rungande applåder av de 600 liberalerna i publiken.

Jan Björklunds tal spände över ett brett område med många olika ingredienser. Här finns allt från frihet, liberalism och hedersförtryck till skola, försvar och polis. Han talade om 15-årige Ahmed som flytt till Sverige men blivit skjuten på en busshållplats i Malmö, om lika gamla Zarah som blir slagen av sina släktingar om hon tar av sig slöjan och om 80-årige Tord som haft inbrott, men som polisen struntar i.

Han berättade också om sin norska mormor Magnhild, som flydde till Sverige undan nazismen, och hennes glädje när Europa befriades 1989. Men mest känslosam blev han när det gällde de egna sönerna.

– Om Anette (Jan Björklunds fru, red anm) och jag hade levt i ett land styrt av Sverigedemokraterna så hade den lyckligaste dagen i mitt liv aldrig inträffat. Vi hade inte fått adoptera vår efterlängtade son Jesper. Sverigedemokraterna tyckte att utomeuropeiska barn ska förbjudas att komma hit för de kan aldrig bli svenskar.

Han pekade vidare på att ”för Sverigedemokraterna både börjar och slutar världen i Sverige, men för svenska liberaler börjar världen i Sverige, men den slutar inte här.”

Det ämne som upptog störst del av Jan Björklunds tal var dock rättspolitiken.

– Att återupprätta rättssamhället är centralt för Sverige och för en liberal samhällsutveckling, sade Jan Björklund och fortsatte:

– Brottslighet är ingen slump. Otrygghet är ingen naturlag. Så det finns hopp. Viktigaste för att bekämpa kriminalitet är en bra skola och en fungerande integrations- och jobbpolitik. Men det krävs också ett rättsväsende som markerar vad som är rätt och fel och en polis som kan upprätthålla lag och ordning, sade Jan Björklund.

Han menade att det i dag finns alldeles för få poliser ute på gator och torg.

– Sverige är bland de länder som här den lägsta polistätheten i Europa. Vi har en polis per 500 invånare, men genomsnittet är en på 300 invånare.

Liberalerna presenterade därför denna dag ett antal förslag för att stärka den svenska polisen. Partiet vill att antalet poliser på fem till sju års sikt ska öka från 20 000 till 25 000, något som skulle komma att kosta 5 miljarder kronor. Men för att snabbare få ut fler poliser i yttre tjänst vill Liberalerna att administrativa funktioner flyttas från polisutbildad personal till annan nyanställd personal. Man vill också att fler uppgifter förs över från polisen till andra myndigheter som exempelvis tillståndshantering, passhantering, transporttjänster etcetera.

Eftersom det tar tid att utbilda nya poliser vill man att fler ordningsvakter anställs i kommunal regi enligt den modell som den liberala ledningen i Landskrona har lanserat. Dessa kommunala trygghetsvakter ska samverka med polisen och bidra till trygghet på gator och torg.  Ett statsbidrag på 500 miljoner kronor per år avsätts för att medfinansiera dessa tjänster. Pengarna beräknas räcka till 2 000 trygghetsvakter.

På skolområdet fick sig utbildningsminister Gustav Fridolin en rejäl slänga.

– I Pisa-undersökningen lyfter nu Sverige i alla kunskaps-områden som mäts, vilket är glädjande. Det är ju otroligt att Gustav Fridolin faktiskt lyckades fixa skolan på de där 100 dagarna som han lovade, sade Jan Björklund smått ironiskt.

Han pekade på att Skolverket nyligen gjorde en utvärdering av betygen i årskurs 6 som infördes av Alliansregeringen under protester från de rödgröna. Frågan som man ställde var om eleverna ansåg att de ansträngde sig mer om de fick betyg. Och hela 80 procent svarade ja.

– Betygen i årskurs 6 och de nationella proven i årskurs 3 är en huvudförklaring till de stigande Pisa-resultaten. Gustav Fridolin försöker nu förhala försöksverksamheten med betyg i årskurs 4 för att han inte tror på dettas. Men han trodde inte på betyg i årskurs 6 heller och han kan inte erkänna att han hade fel, sade Jan Björklund till åhörarnas stora förtjusning.

Han avslutade sitt tal med att tala om frihet och att friheten måste försvaras.

– Inte någon gång tidigare har liberalismen känts mer hotad än i dag. Och i kampen mellan extremism och liberalism finns bara ett alternativ. Den kampen måste vi liberaler vinna.

Lena Hallerby

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund