Det handlar om frihet

Sommarlovet är inte frihet för alla. För många svenska tonåringar innebär resan hem till släktens forna land en rädsla att bli bortgift mot sin vilja.

Hedersförtryck och hedersvåld är vardag för allt fler unga kvinnor i Sverige. Förtrycket handlar om alltifrån klädval, kompisar och jobb till utbildning och äktenskap. Ständig kontroll från den närmsta omgivningen. En relation eller bara ett telefonsamtal kan få stora konsekvenser i form av hot och våld.

Folkpartiets arbetsgrupp som jobbar med jämställdhetsfrågor lägger fram en delrapport av sitt arbete inför landsmötet i höst om våld i nära relationer och hedersvåld, som går att läsa om i denna tidning.

Våld i nära relationer och hedersvåld är två fundamentalt olika sorters våld och förtryck men båda används systematiskt för att minska, framförallt, kvinnors frihet.

Båda är våld och förtryck som används för att kontrollera, för att demonstrera makt och underordning. I värsta fall med dödlig utgång. Det hedersrelaterade våldet är kollektivt och planerat. Hela familjen eller släkten kan vara delaktiga och inte sällan släkten från hemlandet.

Våld i nära relationer handlar framförallt om en förövare. Och inte sällan pågår våldet under en mycket lång tid.

Arbetsgruppen uppmärksammar det faktum att arbetet mot våld i nära relationer och hedersvåld måste ske på flera sätt samtidigt och att arbetet ser olika ut i olika kommuner.

Rätten till stöd för en våldsutsatt person måste vara lika – oberoende av bostadsort. För den som blir utsatt för våld i nära relationer eller hedersvåld ska det finnas kontaktpersoner som tar anmälan på allvar såväl som möjlighet till boende där den utsatte kan få skydd. Långsiktigt stöd till kvinnojourerna är avgörande för arbetet.

Förebyggande utbildning av personal inom skola, förskola, sjukvård och polis behövs för att kunna se och uppmärksamma problem med våld tidigt. Barn som lever i familjer som utsätts för hot och våld ska gå i förskola eller skola från första dagen, även om de lever i ett skyddat boende.

Men det handlar också om att samhället måste säga ifrån. Lagen måste förändras. Det ska inte finnas några undantag vad gäller barnäktenskap och tvångsäktenskap. Folkpartiets förslag om ett skärpt kontaktförbud med fotboja – som kan gälla för en hel kommun – måste bli verklighet.

Det är förövaren som ska sitta inne.

Ett nytt förslag från arbetsgruppen är att samhällsorienteringen för nyanlända ska innehålla det svenska jämställdhetsperspektivet – en utbildning som även anhöriginvandrare ska gå. Ett bra och självklart förslag.

Det är spännande och viktiga förslag som gruppen lägger fram. Kampen mot våld i nära relationer och hedersförtryck handlar om alla människors lika rätt till sitt liv och om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det handlar om frihet.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen