Det som händer i Polen angår oss

Vad angår dig Polens affärer? Mollberg får en smäll efter att ha frågat om Polen på ett krogbråk i en av Fredmans epistlar. Likadant, fast en verbal snyting, har den polska regeringen reagerat på frågan om deras affärer.

Sedan PiS kom till makten i oktober har utvecklingen i Polen varit synnerligen oroväckande. Strax innan jul klubbade parlamentet en lag som försvårar för författningsdomstolen att underkänna lagar som den anser strider mot konstitutionen. På nyårsafton togs en ny medialag som slår fast att cheferna för statliga media ska tillsättas av regeringen. Nya lagar är på väg. Den nye utrikesministern säger att åtgärderna är nödvändiga för att ”bota Polen från liberal indoktrinering.”

EU-samarbetet bygger på respekt för rättsstaten och värderingar som demokrati, öppenhet, mångfald och respekt för mänskliga rättigheter. De skyddas i fördraget och bidrar till att EU är så unikt, något mer än bara ett gäng länder som samarbetar. Värderingar är själva kittet i EU, de måste alltid försvaras. Dock har det länge varit en brist att vi inte haft tillräckliga verktyg för att reagera när dessa värden kränks internt, samtidigt som vi gärna kritiserar brott mot grundläggande rättigheter utomlands.

Detta är en fråga som har engagerat mig i många år och som jag drivit i kommissionen. Även andra liberaler, inte minst Birgitta Ohlsson, har många gånger lyft fram denna brist på konsekvens. Våren 2014 fick vi äntligen till stånd en ”rättsstatsmekanism” som jag var med och tog fram. Den innebär att kommissionen kan göra en granskning av ett medlemsland om det finns risk för systematiska hot mot rättsstatens principer. Fram tills nu har den aldrig använts.

I veckan som gick beslutade kommissionen att aktivera första steget av denna mekanism mot Polen och vice ordförande Timmermans har skrivit flera brev till regeringen. Han uttrycker oro och begär förtydligande kring de nya lagarna samt de som planeras. Europarådets Venedigkommission tittar också på lagarna och vi samarbetar med den. Den polska regeringen är nu under noggrann uppsikt och vi förväntar oss att den ingår i en dialog med oss. Signalerna hittills har dock varit helt avvisande och inget tyder på att lagarna dras tillbaka.

Rättsstatsmekanismen har tre stadier. I andra stadiet ger kommissionen offentliga rekommendationer till landet, i det tredje, om ingen förändring skett, kan artikel 7 i fördraget aktiveras. Alla eventuella sanktioner mot Polen måste dock tas med enhällighet. Ungern har redan aviserat att man ska lägga veto mot alla förslag. Vad tycker Sveriges regering?

Cecilia -Malmström är Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor. Hon har även varit EU-minister (FP).

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg