Domstolarna snålar med ersättning i skattemål

”Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar”, skaldade Verner von Heidenstam mitt under rösträttsstriden. Men nu varnar stiftelsen Rättvis skatteprocess för att pengarna kryper in i rättsstaten.

Efter att ha gått igenom 1 600 avgjorda skattemål i förvaltningsdomstolarna konstaterar de att det innebär ett stort risktagande att överklaga ett skatteärende. Även om du får rätt mot staten, kan du behöva stå för alla kostnader, eller i alla fall merparten, trots att lagen egentligen säger något annat.

Samtliga mål har avgjorts under åren 2019-2022. Färre än var femte klagande fick full ersättning, trots att de fått rätt i saken genom domstolens utslag.

– I vart fjärde mål där den enskilde får helt eller delvist bifall i sakfrågan medges ingen ersättning för kostnader. Det är alltså vanligare att inte få ersättning alls än att få full ersättning i mål där skattebetalaren vinner i domstol, skriver stiftelsen Rättvis skatteprocess.

För övriga mål, där ersättning utgår, prutar domstolarna ofta rätt rejält, trots att Skatteverkets budget för detta inte ens förbrukades till hälften under de undersökta åren, uppger Rättvis skatteprocess.

Liberalernas företrädare i Skatteutskottet, Martin Melin, kommenterar:
– Att den som fört klagan ska få ersättning för rättegångskostnaderna när den fått rätt ska vara en självklarhet. Och om detta felar tar jag för givet att det ändras på.Porträttfoto av Martin Melin (L)

Han vill dock påminna om att grundprincipen ändå är att överklagande måste ske på egen bekostnad, och därför med risk att behöva stå för kostnaderna, för att förhindra överutnyttjande av överklaganden. Dock framhåller Melin också att Liberalerna vill bygga ut rättshjälpen, vilket skulle kunna ge fler möjlighet att få professionell hjälp med överklagan utan att behöva ha en egen förmögenhet att ta från.

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen