Effektskatten måste bort

Läget är prekärt, sade energiminister Ibrahim Baylan i Agenda i söndags när han skulle svara på frågor om den framtida energiförsörjningen. Ja, det kan man verkligen säga. En dag tidigare skrev Eon:s och Vattenfalls koncernchefer på DN Debatt om att effektskatten snarast måste bort, så att de återstående sex kärnkraftsreaktorerna kan drivas vidare efter år 2020.

Ibrahim Baylan svävade på målet och gömde sig bakom Energikommissionens arbete när han fick frågor om just effektskatten. ”Viktigare än att sänka en enskild skatt är att få till en helhetslösning som både håller över blockgränserna och över tid” var hans svar. Självfallet är det bra om Energikommissionen kan komma överens, långsiktighet i besluten gynnar alla. Men Sveriges energiminister borde väl i alla fall en åsikt när det gäller effektskatten. Skam vore det annars.

För snart ett år sedan meddelade Eon att företaget stänger Oskarshamn 2 i förtid och att effektskatten hade en avgörande betydelse för stängningen av reaktorn. Men detta tycks inte ha fått regeringen på andra tankar.

Som ordförande för IF Metall var Stefan Löfven en ivrig tillskyndare av kärnkraft och han förstod också hur beroende svensk industri är av tillgången på elenergi till konkurrenskraftiga priser. Men allt som han stod för då tycks han nu ha glömt.

Han borde därför lyssna till sin efterträdare den nuvarande Metall-basen Anders Ferbe. I en artikel i Dagens Industri för inte så länge sedan krävde denne ett stopp för nedläggningen av dagens kärnkraft och menade att befintlig kärnkraft behöver kunna användas hela sin livslängd och att effektskatten måste bort. Men statsministern har slagit dövörat till.

Ferbes budskap är detsamma som Eons och Vattenfalls koncernchefer framför på DN Debatt. De påpekar att effektskatten kom till i ett läge när priserna på energi var höga liksom energiföretagens lönsamhet. Nu är läget precis det omvända.

I sin debattartikel skriver Jonas Abrahamsson och Magnus Hall följande: ”Om syftet fortfarande är att ge intäkter till staten kommer effektskatten snart förlora sitt syfte, eftersom den bevisligen leder till en nedläggning av sin egen skattebas.”

Tydligare kan det knappast sägas. De cirka fem miljarder kronor årligen som regeringen i dagsläget drar in på detta, får man framöver försöka att hitta någon annanstans.

Kärnkraften har under decennier tjänat Sverige väl. Den är koldioxidfri, konkurrenskraftig och en förutsättning för våra elintensiva företag, vår tillväxt och vår välfärd. Men enligt överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet är målet att all energiproduktion ska vara förnybar om 20 år. Men det är helt fel att som nu försöka stressa fram en omställning. Detta är något som måste få ta tid. Annars riskerar vi både jobben och välfärden. Vi har helt enkelt inte råd med en förtida stängning av fler kärnkraftsreaktorer. Tvärtom bör de drivas så länge som det är möjligt under förutsättning att säkerhetskraven uppfylls.

Därför bör effektskatten tas bort.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman