Efterlängtad tillnyktring om las

Plötsligt händer det – precis som i reklamen. Men detta är nästan större än att vinna på Triss.

Kommunals ordförande Annelie Nordström öppnar för att framdeles se över delar av lagen om anställningsskydd (las). Det låter som en riktig julklapp eller nyårssmällare.

Annelie Nordström är en av två ordförande i regeringens analysgrupp ”Arbetet i framtiden”. Det är i gruppens rapport ”Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad” som utspelet, där man öppnar för att luckra upp lagen om anställningsskydd i utbyte mot kompetensutveckling, kommer.

Analysgruppen konstaterar man behöver ”stärka möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet” för att minska risken för arbetslöshet och ohälsa samt för att underlätta för företagen att hitta rätt kompetens så att de kan utvecklas och växa. I det sammanhanget pekar man på att det kan finnas skäl att diskutera nya lösningar för delar av trygghetsreglerna.  Gruppen, som består av tio personer, har något överraskande kommit fram till att ”när de anställdas trygghet i allt högre grad ligger i kompetensen och mindre i anställningstiden finns det skäl […] att även se över utformningen av las”.

Det är en värdefull insikt som gruppen plötsligt har kommit fram till. Naturligtvis vill man inte införa det direkt utan man föreslår, föga förvånande, att en utredning med arbetsmarknadens parter tillsätts. Men det känns ändå som någon form av tillnyktring, särskilt som både Kommunals ordförande och en LO-ekonom ingår bland de tio. Precis som på samma sätt som när förre finansministern Anders Borg i höstas plötsligt öppnade för en uppluckring av las-reglerna, något som han och de nya Moderaterna ju var hårdnackade motståndare till under Alliansregeringen.

Man brukar ju säga att ”sent ska syndaren vakna…”

Frågan är om denna tillnyktring också kommer att gälla den rödgröna regeringen, och då framförallt Socialdemokraterna.

OECD har i dagarna presenterat sin rapport ”Back to work Sweden – Improving the re-employment prospects of displaced workers”, som enligt regeringens hemsida hyllar Sverige för att framgångsrikt ha hjälpt friställda tillbaka till sysselsättning. Men vad som inte framkommer när man redovisar rapporten är att regeringen helt har uteslutit en av rapportens främsta slutsatser, nämligen den som tar upp frågan om las och begreppet ”sist in – först ut”.

OECD rekommenderar tydligt att Sverige justerar lagen om anställningsskydd så att den behåller sina styrkor, men att man lättar på just principen om ”sist in – först ut”, vilken förhindrar ekonomisk omstrukturering och är en barriär till fasta jobb för sårbara grupper, enligt rapporten.

Liberalerna har länge förordat en arbetsrätt där turordningsreglerna moderniseras för att få till stånd en ökad rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden. Långsamt men säkert verkar fler och fler inse att detta är den rätta vägen att gå.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen