En midsommarnattsmardröm

En midsommarnattsmardröm, så beskrev riksdagsledamoten Mats Persson (L) det på Facebook tidigt på midsommaraftonens morgon. Och samtidigt började sociala medier att svämma över av kommentarer där orden sorgligt, bedrövligt, vidrigt och katastrof var vanligt förekommande.

Det som inte fick hända hade trots allt ändå hänt. Britterna hade röstat för ett utträde ur den europeiska gemenskapen. Och nu vet ingen vad som egentligen kommer att hända.

Folkomröstningen i Storbritannien väcker fler frågor efteråt än före.

När kommer utträdet att äga rum, hur kommer det att ske, kan Skottland lägga ett veto etcetera? Det enda som vi med säkerhet vet är att det nu kommer att följa en lång period av ekonomisk och politisk osäkerhet. Eftersom inget land tidigare har lämnat EU ger det som nu har skett upphov till massor av frågeställningar och juridiska spörsmål.

Exempelvis så störtdök det brittiska pundet rejält så snart resultatet av folkomröstningen blev känt. Det är nu nere på sin lägsta nivå på drygt 30 år. Även börsen vände klart nedåt.

Stockholmsbörsen var stängd på midsommarafton, men när den öppnade på måndagsmorgonen sjönk den med 8 procent. Hela banksektorn tog rejält stryk liksom företag, som Skanska, med stora delar av sin omsättning i Storbritannien. Men då ska man ha i minnet att när den grekiska ekonomin hade sin stora kris föll börsen med drygt 20 procent och svensk ekonomi klarade sig ändå bra.

Snabbt kom också besked om att EU nu planerar att flytta den europeiska bankmyndigheten från London till något annat europeiskt land. Och den brittiska EU-kommissionären Jonathan Hill, som har haft ansvar för finansiell stabilitet samt finans- och kapitalmarknader, meddelade att han nu lämnar sin post med omedelbar verkan.

Samtidigt går företrädare för Leave-sidan, som Boris Johnson som väntas efterträda David Cameron, ut och signalerar att det inte är någon brådska för Storbritannien att lämna EU. Han får dock mothugg av EU:s sex grundarnationer som kräver att landet så snabbt som möjligt ansöker om utträde, något som statsminister Stefan Löfven instämde i efter sitt möte med Alliansens företrädare tidigt i måndags.

Ingen kan i dag sia om hur denna Brexit kommer att sluta. Och sannolikt kommer det att ta tid innan vi får veta.

Helt klart är i alla fall att EU står inför en av sina största kriser hittills. Det som har hänt bör leda till en öppen diskussion, både här hemma och inom EU, om hur framtidens EU ska se ut och vara så att inte fler länder väljer att lämna.

Birgitta Ohlsson (L) tillsatte som EU-minister ”Utredningen om delaktighet i EU” som hade till uppgift att föreslå åtgärder för att öka insyn, delaktighet och inflytande i frågor som beslutas inom EU.  I utredningens betänkande, som kom i februari, finns flera förslag som syftar till att göra EU och det som händer där mer tillgängligt för gemene man och också öka delaktigheten. Nu är helt rätt tid att plocka fram betänkandet och göra verklighet av förslagen.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman