En sjukvårdspolitik som utgår från patienten

SJUKVÅRDEN ÄR EN av svenskarnas högst prioriterade frågor – inför valet i höst verkar det bli den allra viktigaste. Lyckligtvis har Liberalerna lanserat en ny, vässad och sammanhållen sjukvårdspolitik som fått både uppmärksamhet och positiv respons. Det sjukvårdsprogram som landsmötet beslutat om ger en god grund för alla liberaler som vill tala sjukvård i valrörelsen.

Utgångspunkten för en liberal sjukvårdspolitik är naturligtvis den enskilde patienten. Vi ska ha rätt att få vård i tid, att få välja vård själva, och till respekt och värdighet. En viktig liberal prioritering är att patienter ska ses som hela människor – inte behandlas som en (eller flera olika) diagnoser. Det leder till förslag både kring bemötande, men också om vårdens organisationer.

För att verkligen sätta patienten i första rummet, måste vi stärka professionerna och ge dem rätt förutsättningar och goda villkor. Det är den andra viktiga delen av Liberalernas sjukvårdspolitik.

EN MODERN VÅRD måste ha modern teknik och organisation – det är en av de viktigaste förutsättningarna. En organisation som behandlar patienten utifrån dennes hela behov, och tar sikte på resultat och kvalitet för patienten, och inte bara produktion av vård, är nödvändig.

Likaså måste vården flyttas närmare människorna. Och tekniska lösningar som både ger personalen moderna arbetsverktyg, och oss som invånare möjlighet att kontakta vården och själva ha inflytande över vår vård och hälsa genom smarta e-tjänster.

Den svenska sjukvårdens stora problem är tillgängligheten och bemötandet, men den sjukhustunga organisationen och bristfälliga informationssystem innebär också, som Håkan Borg skriver, produktivitetsproblem. Våra förslag syftar till att lösa detta.

• STÄRK PRIMÄRVÅRDEN och inför fastläkare. Svensk sjukvårds sjukhustunga fokus måste ändras. Mer vård och fler läkare måste finnas på vårdcentralerna. Alla ska ha rätt att välja en namngiven fast husläkare.

• STARKARE PROFESSIONER. Specialistsjuksköterskorna ska få en tyngre roll, betald specialistutbildning och goda arbetsvillkor med karriärmöjligheter och löneutveckling. Fastläkarreformen gör det mer attraktivt att verka som husläkare. Legitimationen ska kopplas till färsk kunskap – arbetsgivaren ska tillgodose kontinuerlig fortbildning.

• STARKARE PSYKIATRI. Den psykiska ohälsan ska mötas med en utbyggd psykiatri och psykisk hälsovård. Psykologer ska vara ett naturligt inslag på vårdcentralerna. Psykiatriambulanser och självvald inläggning i psykiatrin är reformer som ökar både tillgängligheten och stärker patienternas ställning.

• STARKARE PATIENTER. Vårdköerna som växt under S-regeringen ska kapas, en modern kömiljard ska sikta på hela vårdkedjan inklusive återbesök och rehabilitering – viktigt för långvarigt och kroniskt sjuka. Valfriheten ska garanteras och vårdvalen byggas ut – med fler vårdgivare får fler också vård i tid.

• STARKARE DIGITALISERING. Sjukvården måste få möjlighet att moderniseras, nya moderna IT-system ska ersätta den gamla krångliga röran. Patienter ska kunna möta vården digitalt – framgångsrikt inte minst i primärvård, Parkinsonvård och psykiatri.

• LIBERALERNA HAR också i landsting, regioner och i vår budgetmotion i riksdagen lagt grunden för att genomföra denna politik. Nationellt satsar vi på primärvårdslyft, allmänläkarlyft, digitaliseringsmiljard, undersköterskemiljard och professionslyft för specialistsjuksköterskor.

En modern sjukvård måste bygga på dagens verklighet, dagens behov och tekniska möjligheter, för dagens patienter och professioner.

ANNA STARBRINK

Sjukvårdspolitiska talesperson (L) hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholms län

BENGT ELIASSON

Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson i riksdagen

JONAS ANDERSSON

regionråd (L), Västra Götaland

LINA NORDQUIST

regionråd (L), Uppsala

GILBERT TRIBO

gruppledare (L), region Skåne

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund