Erik Ullenhag: Demokratins vardagshjältar

I valrörelsen vibrerar Sverige av det demokratiska samtalet. Nästan alla talar politik och i vårt land tar nästan alla sin röst på stort allvar. Det var för mig när jag var politiskt aktiv en förmån att få resa runt i valrörelser, samtala med människor och stå upp för de värderingar jag tror på. Och att inse att det fanns partivänner i Landskrona, Kiruna och Åtvidaberg som delade samma övertygelser.

Det känns lite märkligt att stå vid sidan om. För första gången sedan 1994 kandiderar jag inte till något uppdrag i detta val. Man ska egentligen inte ge råd från läktaren, men två tankar vill jag ändå skicka med alla er som är aktiva i dag. Glöm inte att lyssna – ju närmare valdagen desto oftare gjorde jag miss-taget att prata mer och lyssna mindre. Förutsättningen för att kunna besvara en väljares fråga är att förstå vad hen faktiskt undrar över. För det andra – kom ihåg att även politiska motståndare, utifrån sina värderingar, vill bidra till att skapa ett bättre samhälle. När politiker visar respekt för varandra så ökar väljarnas respekt för det demokratiska systemet.

Nog med råd – när jag nu denna gång följer valrörelsen från sidan vill jag framför allt passa på att rikta ett varmt tack till alla er som lägger så många timmar på valarbetet. I dag gick jag förbi torget i Arvika och såg att Gösta Frödin och de andra Arvikaliberalerna nu på sin fritid satt upp och affischerat den valstuga där många samtal kommer föras fram till valdagen. Tack, det må låta storvulet, men ni är avgörande för demokratins överlevnad.

På alltför många håll i västvärlden tas demokratin för given och vi behöver påminna oss om att folkstyret inte fungerar om det inte finns människor som engagerar sig. Alla som tar ett förtroendeuppdrag på sin fritid; i skolstyrelsen, socialnämnden eller i kommunfullmäktige är demokratins vardagshjältar. Ofta är arbetet ensamt och alltför sällan får den förtroendevalde ett tack. Kvällar läggs på möten, helger för att läsa in handlingar och övrig fritid på att möta väljare.

Ni som klistrar affischer, möter väljare, tar samtalen och knackar dörr – påminn er själva om hur viktiga ni är. I varje samtal där väljare möter er som förtroendevalda kan respekten för demokratin öka. I det lite längre samtalet kan en verklighet som inte alltid är svart eller vit beskrivas och det går att tala lite längre meningar. Från mig, som denna gång fortfarande har semester, ett stort och innerligt tack för allt ert slit och engagemang för demokratin.

Erik Ullenhag

Dela med andra
redaktionen
redaktionen