Erik Ullenhag: Lätt att få gehör för våra förslag

Förra veckan fick Sverige en bred överenskommelse när det gäller migrations- och integrationspolitiken. NU har träffat FP:s gruppledare Erik Ullenhag som var den som förhandlade för Folkpartiet.

– Om man för ett år sedan hade tänkt att vi skulle få en sexparti-överenskommelse om migrations- och integrationspolitiken, hade det varit helt uteslutet. Det har varit en svår resa för många, men alla ville verkligen komma överens och det är bra att det blev en så bred överenskommelse. Och i slutändan blev det mycket mer än jag hade vågat hoppas på, säger Erik Ullenhag.

Ur folkpartisynvinkel är han dessutom mycket nöjd med hur överenskommelsen kom att se ut.

– Innehållet ligger mycket nära det som Folkpartiet har föreslagit i olika arbetsgrupper inom partiet. Vi hade lätt att få gehör för satsningar inom skolan och vi fick igenom vårt förslag om fler kvotflyktingar, även om det satt långt inne. Men det är ett sätt att se till att människor slipper söka sig till båtar över Medelhavet.

Erik Ullenhag medger att man nu på några punkter kommer att strama åt flyktingpolitiken.

– Vi kommer även i fortsättningen att ha en mycket liberal flyktingpolitik, men på vissa områden har det varit tuffa beslut som när det gäller de tillfälliga uppehållstillstånden. Det är ju ingen hemlighet att det har varit kontroversiellt med tillfälliga uppehållstillstånd inom FP.

– Det var ett svårt beslut, i synnerhet som jag har lagt flera år på att engagera mig för en solidarisk flyktingpolitik. För mig var det viktigt att vi undantog barn och jag tror att FP var nyckeln till att det lyckades.

Han pekar också på att det nu är liberala, borgerliga förslag som kommer att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

– Vi fick igenom en breddning av rutavdragen med exempelvis flyttjänster, en utbyggnad av YA-anställningar samt att FP:s modell med yrkesskolor ska prövas. Vi fick även till en rad viktiga förslag som rör nyanlända barns skolgång. Vi har exempelvis hittat en lösning som friskolorna verkar köpa så att även de öppnar för nyanlända, vilket de tidigare inte har gjort och det har varit ett problem.

Men det finns frågor som partierna måste grunna vidare på.

– En sådan är frågan om ensamkommande flyktingbarn. Det kommer att komma 30 000 i år och vi vet inte riktigt varför det kommer så många. I uppgörelsen ligger att vi ska analysera detta. Sannolikt handlar det om förändringar i Iran som gör att att många afghanska flyktingbarn som har varit där har börjat röra på sig.

– Vi har ett regelverk anpassat för just ensamkommande barn, men ibland handlar det om att de kommer före en familj, som kommer efter. Det gör att vi kanske måste se över regelverket.

Erik Ullenhag konstaterar än en gång att Folkpartiet fick igenom mycket i förhandlingarna, men att det inte kommer att räcka.

– Vi behöver göra en ny resa och se vad vi kan göra mer. Hur kan vi exempelvis sänka trösklarna in och hur behåller vi ett mottagningssystem som fungerar. Migrationsverket, och frivilliga organisationer, gör ett fantastiskt jobb idag. Trots att det har kommit 1 800 personer vissa dagar har alla fått tak över huvudet och mat för dagen.

Fanns det någon fråga där ni valde att inte gå vidare?

– Ja, gränskontrollfrågan. Som liberal känner man instinktivt motstånd. Men alla partier kom fram till att nackdelarna övervägde fördelarna. Det skulle bli väldigt dyrt och dra stora polisresurser som behövs till annat, exempelvis utreda brott. Dessutom skulle det bli stora störningar i infrastrukturen, betänk att 16 000-18 000 personer varje dag pendlar över Öresundsbron.

Erik Ullenhag är också tacksam för att han, av en enig riksdagsgrupp, fick ett så brett mandat att förhandla. Det underlättade.

– Jag är också väldigt glad att vi klarade att hålla ihop Alliansen, det var politiskt viktigt.

Slutligen, hur kommer nu landsmötet att hantera frågan? Det finns ju flera motioner emot exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd.

– Jag hoppas att alla ska ställa sig bakom den uppgörelse som vi nu har gjort, säger Erik Ullenhag.

Lena Hallerby

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg