Ett parti består av många relationer mellan människor

Vad utgör det sammanhållande kittet i ett politiskt parti? Svaret färgas naturligtvis av om du frågar en statsvetare, politiker eller medlem.

För några är den ideologiska grunden avgörande, för andra kan det vara en sakpolitisk fråga. Men det finns mer än ideologi och sakpolitik, nämligen att ett parti är lagspel och relationer.

Kan det vara så att Liberalerna, med individen som sin uttalade minsta byggsten i samhällsbygget, har det särskilt utmanande i den utpräglat individualistiska tid vi lever i? Att då inse och acceptera att ett politiskt parti i det vardagliga är lagspel och relationer kan innebära en utmaning.

Lokalt är ett parti en förening som samlar individer vilka vill förändra och utveckla samhället på liknande sätt. Men en förening är också en samling individer som jag tänker har kul ihop. Ett gott gäng att vara med, några man förhoppningsvis ser fram emot att träffa.

Partiers förmåga att lokalt engagera individer menar jag är avgörande för att demokratin ska säkras. Hur bra är Liberalerna i det avseendet? Det handlar om att attrahera, utveckla och behålla liberalt sinnade medlemmar.

Marianne Damström Gereben uppmanade medlemmar i en intern FB-grupp att berätta sin historia om vägen in i Liberalerna. Flera hade inspirerats av en liberal förebild. Andra berättade om drivkraften att medverka till ett samhälle för individens frihet och självbestämmande, ett samhälle som respekterar varje individs värdighet.

Mer om detta får vi veta när Malin Danielsson redovisar resultatet från sina medlemsintervjuer.

Under mina ett och ett halvt år som aktiv medlem har jag flera gånger funderat över vart folkrörelsekänslan tagit vägen. Vi är sociala varelser och behöver sammanhang där vi kan utvecklas, känna samhörighet och gemenskap, ta ansvar och bidra.

Värdet av att bygga upp och vårda personliga relationer får aldrig underskattas. Vad får individer att stanna kvar i en lokalförening och bidra på olika sätt utifrån intresse, tillgänglig tid och kompetens?

Det är så inspirerande att ta del av Nicke Grahns tips för värvning och medlemsutveckling. Hans metod utgår från vardagens relationer i olika sammanhang. Börja med det du har! Fånga upp engagerade och samhällsintresserade personer som du redan känner.

Likaså är det glädjande att läsa om hur olika lokalföreningar gör sitt bästa för att ordna aktiviteter för sakpolitisk utformning, idédebatt och inte minst social samvaro.

I min lokalförening har vi Liberalt café – tyvärr pausat på grund av Corona – men nu på gång igen (under anpassade former). Något att se fram emot.

Att relationer är viktiga märks när de i flera fall blivit så starka att man väljer att vara kvar även när man inte längre håller med om det egna partiets politik. Så satsa på medlemsvård och starka relationer samtidigt som det ideologiska samtalet hålls levande.

Vad håller dig kvar i Liberalerna? Ideologin eller relationerna? Förhoppningsvis både och!

Katarina Wendsjö
Mölndal

Dela med andra
redaktionen
redaktionen