Ett svårt liberalt dilemma

Sjukdomen mässling har i stort sett varit utrotad i Sverige. Men då och då uppträder nya fall. Nu i vår har exempelvis ett antal personer, såväl barn som vuxna, insjuknat här i landet.

Mässling är en starkt smittsam sjukdom. I princip alla som utsätts för smitta insjuknar. Och i ungefär ett av fem fall förekommer komplikationer som öroninflammation och lunginflammation. I några fall kan den drabbade också få akut hjärninflammation som ofta kan ge bestående skador.

Här i Sverige infördes allmän vaccination av barn mot mässling 1971 och 1982 infördes det kombinerade vaccinet mot röda hund, mässling och påssjuka. Därefter har antalet mässlingsfall i vårt land sjunkit markant.

Utomlands är dock mässling fortfarande vanligt förekommande och dödligheten är hög. Världshälsoorganisationen WHO uppgav bara för några år sedan att drygt 130 000 personer hade dött av mässling, de flesta barn under fem år. Och nu i vinter har mer än
3 000 insjuknat i mässling i Rumänien varav drygt 15 har dött.

Samtidigt kommer oroande rapporter om att allt fler föräldrar i Sverige är skeptiska till att låta vaccinera sina barn.  I Järna är exempelvis vaccinationsgraden så låg som fem procent och på Järvafältet i Stockholms utkant där det bor många med utländsk bakgrund har också vaccinationsgraden sjunkit till en icke acceptabel nivå. Många skeptiker finns också på Södermalm i Stockholm.

Bloggaren Mia Tjärnlund, som nyligen medverkade i radioprogrammet Studio Ett har exempelvis valt att inte vaccinera sitt yngsta barn. Hon skriver på sin blogg att vaccinationer bland annat ger mycket fler biverkningar och följdsjukdomar än vad som erkänns samt att ett starkt immunförsvar i stället är bästa skyddet mot sjukdom.

Ett vanligt förekommande argument bland skeptiker är annars att mässlingvaccinet orsakar autism. Det påståendet är över 20 år gammalt, men lever än. Det härrör från en artikel i medicintidskriften The Lancet av den brittiske läkaren Andrew Wakefield. Hans studier dömdes sedermera ut som fusk och han fråntogs sin läkarlegitimation. Men påståendet lever kvar, inte minst på nätet.

Det är mot den bakgrunden som de bägge liberalerna Lotta Edholm, oppositionsråd i Stockholm, och Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, nu har gått ut och öppnat för att ovaccinerade barn inte bör få gå i förskolan. De vill få till stånd en utredning om detta så snart som möjligt då de menar att vi snart kan befinna oss i ett läge där antibiotikan har tappat sin effekt.

Att stoppa barn från att gå i förskolan är ett stort steg att ta. Sett ur ett barnperspektiv känns det direkt fel. Barn ska inte behöva lida därför att deras föräldrar tar felaktiga beslut. Samtidigt kan man vända på det och säga att andra barn, som riskerar att smittas och bli sjuka, inte heller ska behöva drabbas.

Förskola eller inte förskola för ovaccinerade barn, det är ett svårt dilemma sett ur ett liberalt perspektiv.

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund