Flera bollar i luften

En sak är rätt tråkig. Vi klarar bara av en debatt i taget i det här landet. Kanske är det så i alla länder. Men det finns ändå anledning att vara bekymrad över detta. Kommer vi någonsin att lära oss att hålla fler bollar i luften i den allmänna debatten?

När moderaterna förra helgen beslutade att de ansåg att kommunerna skulle få rätt att införa förbud mot tiggeri på vissa utvalda ställen kändes det som en väldigt daterad fråga. Det var länge sedan nyhetsrapporteringen handlade om tiggare. Istället riktas nu allt fokus – i nyhetsrapporteringen – mot flyktingsituationen i framför allt Sverige och Tyskland.

Det är onekligen en svår situation för alla dem som söker sig till Europa. Och det är väl svårt att hävda att de möts med öppna armar. Samtidigt är det fint hur många i Sverige som engagerar sig och på olika sätt försöker dra sitt strå till stacken för att hjälpa dem som kommer till Sverige. Visst är det intressant att även de mest giriga – våra banker – till och med uppmuntrar sina kunder att dela med sig.

Vilka mekanismer som styr dem som söker sin tillflykt till Europa är också intressant att fundera över. Onekligen är det ganska sofistikerat.

Situationen i hemländerna är naturligtvis helt avgörande. Hur de flyktingläger som finns i närområdet fungerar spelar också roll. Priset på att ta sig till Europa – både vad det kostar och hur farligt det är – har betydelse. Var man känner till att det finns landsmän påverkar. Vilken typ av behandling man kan förväntas få tycks vägas in. Vilken framtid man tror sig ha i landet man söker sig till fäst nog avsikt vid också. Kan jag få hit min familj? Hur länge får jag vänta på tillstånd? Blir det permanent eller tillfälligt? Hur ordnas min försörjning under väntetiden? Hur får jag bo?

Det är ju exakt samma frågor som vi själva skulle fundera över om vi tvingades lämna våra hem. Och vi skulle vara lika rationella som de som nu söker sig till Europa. Vi ska inte göra något annat än att försöka göra livet så drägligt som möjligt för dem som kommer till vårt land. På samma sätt som alla länder som lever i fred och frihet har ett ansvar för dem som söker sig till deras länder.

Det allra bästa vore om alla Europas länder kunde uppträda på samma sätt. Men det tycks vara en fåfäng dröm just nu.  För övrigt tycker jag att det är en dålig idé att förbjuda tiggeri.

Helena Dyrssen är f d statssekreterare för Folkpartiets samordningskansli i Rosenbad.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg