Försöksballong med brister

Runt 80 000 flyktingar väntas söka asyl i Sverige i år. 9 000 har redan fått uppehållstillstånd och sitter fast på flyktingförläggningar i väntan på att få en bostad i någon av Sveriges 290 kommuner.

Mot den bakgrunden har regeringen lagt ett förslag om att alla kommuner ska bli skyldiga att ta emot personer som har fått permanent uppehållstillstånd, oavsett om kommunen har bostäder eller inte. Eller förslag är kanske fel ord. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson påpekade, trots att det var hon som presenterade promemorian, att detta inte är ett förslag från regeringen. Den ska snarare ses som en slags ”försöksballong” som ska ut på remiss. Sedan får man se vad remissinstanserna tycker.

Det handhavandet måste ses som ren feghet från ministerns sida. Stå för det som ni föreslår och göm er inte bakom tjänstemännen.

Om vi dock ser till det som föreslås är tankegångarna inte helt felaktiga, men det saknas ett och annat.

I januari 2014 utsåg dåvarande integrationsministern Erik Ullenhag (FP) två flyktingsamordnare för att försöka öka kommunernas flyktingmottagande. För exakt ett år sedan kom de med sin rapport. Enligt den är de flesta kommuner positiva till att ta emot flyktingar, men bostadsbristen ställer till problem. De presenterade en rad åtgärder varav en var att införa en skyldighet för alla kommuner att ha en beredskap för att vid behov ta emot flyktingar.

Regeringen går nu ett steg längre. Det handlar inte längre om beredskap, nu ska alla kommuner istället tilldelas ett antal nyanlända. Tilldelningen ska Arbetsförmedlingen tillsammans med länsstyrelserna och Migrationsverket ansvara för. De ska ta hänsyn till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och det sammantagna mottagandet av nyanlända.

Hur det ska gå till när bostadsbristen är så stor, är svårt att veta. Ylva Johanssons svar är att regeringen ger stimulanser för bostadsbyggande. Men även om regeringen stimulerar bostadsbyggande kommer det inte att hinna byggas särskilt många bostäder fram till halvårsskiftet 2016 då den nya lagen är tänkt att träda i kraft.

Och även om det skulle byggas en eller annan hyresrätt måste man ha i bakhuvudet att hyran för exempelvis en nybyggd trea är hög, extremt hög. Få har råd att bo där.

Och det finns fler problem. Idag är det kommuner som Sorsele, Fagersta och Dorotea som tar emot flest nyanlända i förhållande till antalet invånare medan jobben finns i storstadsregionerna. Det är troligtvis större chans för en nyanländ i Södertälje än för en som kommit till Sorsele att få ett jobb. I Södertälje står hela stockholmsregionens arbetsmarknad till förfogande medan den i Sorsele måste betraktas som minimal. Det blir ett svårt pussel att lägga om man ska tillfredsställa alla viljor med sin fördelning.

Och vad värre är, om någon kommun skulle vägra att ta emot sin andel, finns inga sanktionsmöjligheter. Risken är också stor att det hela kommer att betraktas som ett diktat från huvudstaden och att förståelsen därför blir mindre. Det återstår att se vad remissinstanserna kommer att tycka. I slutet av september får vi veta.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen