Framtiden erbjuder fantastiska möjligheter

Svensk politisk debatt är totalt fokuserad på problem. Det är ett problem. Inte att vi pratar om de problem som väljarna upplever, utan att vi lägger så lite tid på att också se framåt. Om alla bara pratar problem är det lätt att få uppfattningen att detta land är på väg åt helvete. I stället har Sverige och svenskarna större möjligheter än någonsin tidigare. Det ligger nu på oss att också föra fram detta, och landsmötet gav oss en hel rad av förslag vi kan prata om. Innan jag går in på dessa, låt mig först argumentera varför Sverige är i ett så bra läge.

Den digitala revolutionen ger varje svensk superkrafter. Morgan Olofsson och jag fick en motion om artificiell intelligens bifallen på landsmötet och spelade in en liten video som vi la ut i sociala medier. Det gjorde vi med hans telefon och Morgan sa att den här utrustningen hade kostat 400 000 kronor när han var korrespondent i Moskva. Kostnaden för alla prylar som kan göra det en smartphone kan göra idag skulle varit miljontals kronor för bara tjugo år sedan. Ville man att någon ska se klippet var det just en fördel att jobba på Rapport.

Internet ger oss tillgång till kunskaper, suverän datorkraft och tusentals tjänster för allt du kan behöva för att driva ett företag, få genomslag för en åsikt eller organisera en community. Med ai i sjukvården kan vi dessutom ställa bättre diagnoser och rädda liv, självkörande fordon kommer köra säkrare och miljövänligare och många av dem vara elbilar, privatiseringen av rymden ger oss jobb och tillväxt (och äventyr) och det digitala ger helt nya möjligheter till bra pedagogik och verkligt livslångt lärande.

Aldrig någonsin tidigare har en svensk större möjligheter att förverkliga sig själv, nästan oavsett vad det skulle vara. Kan du bland fyra miljarder uppkopplade människor hitta 1000 personer som är villiga att betala dig 100 kronor i månaden för det du gör, kan du leva gott på det.

Så vad har Liberalerna att erbjuda på det digitala området? Väldigt mycket numera. Här är ett axplock:

• En digital vårdgaranti, där alla vårdgivare ska erbjuda en lika bra digital tillgänglighet som fysisk.

• Sjukvårdshuvudmannen ska ha en skyldighet att erbjuda vårdkontakt på nätet inom en timme.

• Journal på nätet på ett enkelt, lättillgängligt och säkert sätt.

• Erbjud patienter behandling på nätet.

• Gör det enkelt att rapportera att digitalt rapportera skatteuppgifter till Skatteverket så delningsekonomin kan växa fram.

• Låt myndigheter undersöka hur blockkedjor kan användas i deras verksamhet.

• Digital infrastruktur på plats i hela Sverige.

• En genomgång av svensk lagstiftning ur perspektivet av exponentiell teknisk utveckling behövs för att kommande reformbehov i möjligaste mån redan nu ska kunna identifieras.

• Möjliggör för digitala kvitton.

• Genomför ett digitalt lärarlyft för att programmering ska kunna bli ett naturligt inslag i skolan.

Liberalerna har nu Sveriges mest offensiva digitala politik. Låt oss se till att väljarna känner till det.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen