Från rymden till Almedalen

Tusentals politiker, journalister, experter och nyfikna medborgare besökte Almedalsveckan. Alla var inte män, även om det kan verka så på enkäten. NU har talat med en försvarspolitiker, en näringslivsexpert och en astronaut i parken.

Vad gör du i Almedalen?

Marcus Wandt, svensk astronaut

– Jag pratar mycket om forskning, utveckling och innovation och vad Sverige är bra på och var vi kan bli bättre samt varför det är viktigt för att Sverige ska fortsätta vara ett relevant land i Europa och Europa relevant i världen. 

Hannes Sjöberg, näringspolitisk expert på Almega serviceföretagen

– Jag är här med Almega serviceföretagen för att prata om städbranschens kompetensförsörjningsbehov. Vi pratar mycket med politiker och andra makthavare om att även okvalificerade jobb är väldigt svåra att rekrytera till. Vi är väldigt kritiska till arbetskraftsinvandringsförslaget som kommer att radera en stor del av vår marknad. Men vädret har varit bra i alla fall! 

Marcus Willershausen, försvarspolitisk talesperson för Liberala ungdomsförbundet

– Jag minglar runt och går på många seminarier om försvars- och säkerhetspolitik. Jag var till exempel på ett seminarium om hur totalförsvaret ska personalförsörjas. Det var väldigt insiktsfullt med bra röster, bra diskussioner och spännande personer att träffa också.

Liv Näslund

Dela med andra
redaktionen
redaktionen