Gästkrönika: ”Jag känner en enorm kampvilja”

Sjuksköterskan som vårdar en coronasjuk. Läraren som väcker läslust på distans. Företagaren som kämpar för att rädda jobb. Exemplen är otaliga. Coronapandemin har synliggjort hjältarna som varje dag gör fantastiska insatser för våra liv. Samtidigt har krisen blottlagt djupa revor i samhället.

Brister i politiskt ledarskap gällande såväl äldreomsorg och krishantering. Här har vi viktiga uppgifter framför oss.

Jag kan konstatera att Liberalerna gör stor skillnad. Vi är pådrivande i riksdag och i samarbetet med regeringen för att både säkra jobben och välfärden – för att höja resultaten i skolan, klara integrationen och rädda klimatet.

Men jag är inte nöjd. Liberalerna ska spela en mer central roll i svensk politik än vi gör idag. Sverige behöver en offensiv reformkraft mer än någonsin. De senaste åren har präglats av en politisk oförmåga att ta itu med samhällsproblemen. Den politiska debatten har fastnat i spelteori och politisk prestige.

Jag vill att Liberalerna ska vara en pragmatisk och konstruktiv kraft. Vi ska kunna förhandla för att få igenom liberal politik. Det gjorde vi 2006 till 2014 och det gör vi även nu.

När jag skriver dessa rader har vi flera veckors tid förhandlat direktiven till nästa LAS-utredning utan att komma så mycket framåt – Socialdemokraterna går i skrivande stund fortfarande inte med på att binda sig till att genomföra det parterna kommit överens om.

När jag ser tillbaka på det år som gått är det tyvärr ett mönster som går igen. Genom utdragna förhandlingar skjuter regeringen viktiga liberala reformer framåt. Varken fler enkla jobb genom etableringsanställningar, fri hyressättning i nyproduktion eller ett större genomslag för läge och kvalitet på hyrorna i befintligt bestånd kommer införas enligt den tidsplan vi var överens om i januari 2019.

I en annan redan försenad process – den om ett oberoende skiljedomsförfarande för att få hyresförhandlingarna att fungera bättre – har vi upptäckt att regeringen utan att prata med oss har beordrat en utredare att inte lägga fram några lagförslag överhuvudtaget.

På utbildningsområdet är betyg från årskurs fyra, mobilförbud och ämnesbetyg på gymnasiet alla försenade. Och när vi nu går i mål med utredningen om ett förstatligande av skolan är även den försenad jämfört med tidsplan vi sedan länge var överens om.

Låt mig ha det sagt: Inte heller allianssamarbetet var en dans på rosor. Men detta är, som vi såklart visste när vi gav oss in det, något annat. Vi har oerhört skickliga tjänstemän som varje dag bevakar våra intressen – men vi möter i förhandlingsrummet också en samarbetspartner som både har en annan bild av samhällsproblemen och lösningarna. Trots Januariavtalet har Socialdemokraterna aldrig accepterat behovet av liberala reformer. Se exempelvis på återupprättandet av LSS: Även fast behoven är uppenbara, händer det alldeles för lite.

När vi nu blickar mot nästa år är det ändå i flera av dessa frågor på allvar upp till bevis för Socialdemokraterna. Vi liberaler kommer inte tillåta att förseningar övergår till att frånvaro av reformer – nu ska betänkanden bli propositioner.

Nästa år intensifieras också arbetet med att rigga upp inför för valet 2022. Jag känner en enorm kampvilja och engagemang från liberaler i hela landet. Det ger mig oerhört mycket inspiration.

Ny politik för att utveckla välfärden, skolan och klimatpolitiken är på gång. Vi talar klarspråk om hur människors frihet begränsas av kriminella klaner, trångboddhet och hedersvåld. Vårt arbete med Förortslyftet är viktigt för att Sverige ska bli ett bättre land.

Vi kommer lämna tydliga besked om den politiska inriktningen för framtiden, vilka reformer som behövs och hur Sverige bör ledas. Men en sak är klar: en regering måste åstadkomma betydligt mer för medborgarna än vi ser just nu.

Vår frihet och vår framtid kräver att vi agerar, att vi inte slår oss till ro. Vi är inte ett tillbakablickande parti, utan vi tror på en positiv utveckling för alla. Det är här och nu vi beslutar oss för att vara en ledande politisk kraft. Precis som Sverige kommer ta sig igenom coronakrisen kommer också Liberalerna stå starka framöver.

Nyamko Sabuni är Liberalernas partiledare.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen