Gulan Avci: Bär jämställdhetens fana högt

Trots att ojämställdheten ständigt gör sig påmind är internationella kvinnodagen, som infaller på onsdag nästa vecka, en av få dagar då jämställdhet och kvinnors rättigheter är högt på agendan. Det är bra att röster höjs och att många går samman för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet. Men vi måste bli fler som höjer rösterna och går samman, och vi måste göra det varje dag, hela året. 

Liberalerna har alltid burit jämställdhetens fana högt, stått på barrikaderna och krävt att kvinnors och flickors rättigheter ska komma i främsta rummet. Jag är stolt över att Liberalerna historiskt legat bakom många av de reformer som ökat friheten för kvinnor och som gjort Sverige till ett av världens mest jämställda länder. Lika arvsrätt, kvinnlig rösträtt, avskaffad sambeskattning, pappamånader, första handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck och samtyckeslagen. Det är viktiga, liberala reformer som varit helt avgörande för kvinnors frigörelse och för den frihet de allra flesta kvinnor åtnjuter i Sverige idag. 

Men ingenting har varit självklart och ingenting har kommit gratis. Liberala kvinnor före oss har kämpat hårt och utan rösträttskämpar och kvinnosakskvinnor som Fredrika Bremer, Elin Wägner, Elisabeth Tamm, Selma Lagerlöf och Kerstin Hesselgren, bara för att nämna några pionjärer, så hade våra liv kunnat se helt annorlunda ut. Deras mod, beslutsamhet och politiska eftermäle har banat väg för alla oss kvinnor som kommit efter dem. 

Vi måste fortsätta i våra föregångares fotspår, med målet att de flickor som föds idag inte ska behöva fortsätta i våra. För trots att Sverige har kommit långt med jämställdheten och toppar listorna när jämställdheten i världens länder mäts, kan vi inte nöja oss. Vi ska inte vara nöjda förrän alla kvinnor har den ekonomiska möjligheten att lämna en man som nedvärderar och bryter ned, förrän alla flickor oavsett bakgrund kan åtnjuta sina mänskliga fri- och rättigheter, förrän mäns våld mot kvinnor upphör. Vi har kommit långt, men det är en lång väg kvar till Sverige är jämställt. 

Kvinnor tjänar mindre än män, äger hälften så mycket och tar ut merparten av föräldraförsäkringen. Uppemot 240 000 barn och unga lever under hedersrelaterat våld och förtryck, och var tredje vecka dödas en kvinna av en man som hon har eller har haft en relation med.

Liberaler är garanten för att varken fundamentalister, kvinnohatare, nationalister eller andra bakåtsträvande krafter tillåts diktera kvinnors och flickors liv. Vi är garanten för att både försvara och stärka jämställdheten.

Vi ger oss inte förrän ekonomisk egenmakt och ett liv fritt från våld och övergrepp är en självklarhet för alla i vårt land. Det är liberaler som kommer fortsätta att bära jämställdhetens fana högt, stå på barrikaderna och vara garanten för att flickors och kvinnors rättigheter sätts i främsta rummet. Varje dag, hela året!

Gulan Avci är partisekreterare för Liberalerna. Hon kommer under året skriva återkommande partisekreterarbrev i NU.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen