Handelspolitik mot dödsstraff

Under sommaren har vi kunnat läsa om en kraftig ökning av antalet utdömda och verkställda dödsstraff i vissa länder, främst i Saudiarabien, Iran, Indonesien, Nigeria och Pakistan. Bara i Pakistan sitter ofattbara 8000 personer på ”deathrow”. Att dödsstraff fortfarande existerar år 2015 är djupt sorgligt.

Faktum är dock att dödsstraffet minskar. Antalet länder som inte tillämpar det i praktiken uppgår till 140 och 98 länder har avskaffat det i lag för samtliga brott (mot 59 för 20 år sedan). Också i USA minskar avrättningarna  och här spelar faktiskt EU en roll.

EU förbjuder dödsstraff i sin stadga för grundläggande rättigheter och vi liberaler minns med stolthet att det var Hadar Cars som å Europaparlamentets vägnar såg till att avskaffandet av dödsstraff tidigt blev ett kriterium för de länder som vill bli EU-medlemmar.

EU:s stadga innehåller inte bara förbud mot dödsstraff och tortyr utan också en fördragsbindande skyldighet att verka för att detta avskaffas i hela världen.  I vårt demokratibistånd finns särskilt avsatta miljoner för att bidra till projekt, informationskampanjer, utbildning för jurister, statistik, analyser etc med syfte att avskaffa dödsstraffet. I möte med länder där det tillämpas finns frågan alltid med på dagordningen.

EU arbetade hängivet för en resolution om dödsstraff i FN och i december röstade rekordmånga 117 länder för ett globalt moratorium. Också handelspolitiken måste utformas så att handel med varor som kan användas för tortyr eller dödsstraff inte tillåts. Detta regleras i lag sedan 2005.

Vissa resultat har redan setts och betydelsefulla sådana. År 2011 förbjöds EU:s export av två europeiska medicinska produkter som har använts för dödliga injektioner vid avrättningar i USA. Detta tillsammans med ett antal europeiska analyser har enligt ledande jurister, bland annat American Bar Association, haft stor betydelse för såväl debatten som en faktisk minskning av avrättningar, nu senast i Pennsylvania som har infört ett moratorium.En allt ökande andel amerikaner uppger att de är emot och en av domarna i Högsta domstolen menar att dödstraffet strider mot den amerikanska konstitutionen.

Vi ser nu över EU:s lagstiftning för att se om den kan stärkas ytterligare. Fler produkter, också de som kan användas för tortyr och illegal övervakning, skulle kunna beläggas med exportförbud och därmed bli ett av de viktiga medlen i  kampen mot dödsstraffet och
tortyr.

Cecilia -Malmström är Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor. Hon har även varit EU-minister (FP).

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg