Hedersvåldet måste bekämpas

Antalet fall av hedersvåld ökar i Sverige, meddelar Sveriges Radio (SR). Inte minst märks det en ökning bland asylsökande.

Den nationella stödlinjen för hedersrelaterat våld och förtryck får ta emot alltfler samtal. Det handlar om flickor som utsätts i skolan, asylsökande som utsätts på boenden, om barnäktenskap och mycket annat. Drygt 130 fall av barnäktenskap har uppdagats, en siffra som troligtvis är betydligt högre eftersom mörkertalet är stort.

Juno Blom, som är ansvarig för det nationella kompetensteamet mot hedersförtryck på Länsstyrelsen Östergötland, är mycket kritisk till att dessa unga flickor i de flesta fall har placerats med sina vuxna makar. Hon anser att myndigheterna måste bli bättre på att följa upp de här fallen och konstaterar också att det behövs mer resurser för att bekämpa hedersvåldet.

Det är uppenbart att den stora mängden asylsökande som har kommit det senaste året har bidragit till att öka hedersproblematiken. Då krävs det också extra ordinära insatser för att komma till rätta med detta.

Jan Björklund konstaterade i sitt tal på Liberalernas partiråd för en månad sedan att ”vi har slagits för jämställdhet här i Sverige i snart 100 år. Nu riskerar vi att kastas ett par generationer tillbaka när det gäller just jämställdhet om vi inte är vaksamma på det som nu håller på att ske”.

Av siffrorna från Länsstyrelsen i Ös-tergötland framgår också med all tydlighet att vi tyvärr redan är på väg åt fel håll, vilket är minst sagt oroväckande.

Ta till exempel 21-åriga Walaa, som i Hedemora utsattes för trakasserier och misshandel bara för att hon valde att inte bära slöja. Nu tvingas hon bo i skyddat boende medan hennes angripare fortfarande rör sitt fritt på gator och torg. Det är helt oacceptabelt.

Lika oacceptabelt är att bara i år har, enligt SR, minst tre unga asylsökande kvinnor fått sätta livet till på grund av hedersrelaterat våld. I åtminstone två av fallen har deras make varit den skyldige.

Liberalerna har länge efterlyst en nationell kartläggning av hedersproblematiken för att öka kunskapen och få fram statistik om hur omfattande den är. Det är oerhört viktigt att en sådan kommer till stånd så snart det bara går.

Dessutom måste straffen för hedersrelaterat våld skärpas och fler anmälningar leda till åtal. Att alla anmälningar om hedersbrott utreds är en självklarhet, men tyvärr är så inte alltid fallet, vilket är förkastligt.

Myndigheter och socialtjänst får inte heller se mellan fingrarna när det gäller barnäktenskap. De sista luckorna i lagen om förbud mot barnäktenskap måste täppas till.

Vi kan inte stillatigande se på hur barn och ungdomar far illa samtidigt som generationers kamp för ett mer jämställt samhälle långsamt undermineras. Eller som Jan Björklund brukar uttrycka det:

”I Sverige råder jämställdhet mellan kvinnor och män antingen man är född här eller inte.”

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund