Hemförlossningar bör inte skattesubventioneras

I Region Uppsala har det under de senaste veckorna blossat upp en debatt om hemförlossningar. Efter att regionen lite överraskande fått nytt styre efter att C lämnade Alliansen i januari, har det nya styret velat införa stöd till hemförlossningar.

Liberalernas Malin Sjöberg Högrell har varit ute och kritiserat beslutet hårt och flera läkare har uttalat sig mot förslaget. Det handlar om människor som vill föda i en lugn och trygg miljö hemma, men i andra änden ligger det fall där det händer något. Då är det långt till adekvat vård och varje sekund kan vara viktig för att rädda ett barn.

ST-läkaren Isaac Riddarsparre skriver i Upsala Nya Tidning att förlossningsrum inom den offentliga vården inte är så Instagramvänliga, för att de är utformade för att rädda liv. Vidare skriver han att för den som verkligen önskar att föda hemma, finns det privata alternativ. Det kostar naturligtvis pengar, men skattemedel ska användas försiktigt.

Det har gått trender bland influencers att inte blanda in vården och att föda ”naturligt”. Vild graviditet har varit på tapeten, vilket innebär att man inte går på några kontroller hos mödravården. Det är upp till var och en hur man vill göra, men därifrån till steget att finansiera farliga trender med skattemedel, borde vara väldigt långt. För ett par år sedan var trenderna annorlunda och det fanns en tid då alla ville ha planerade kejsarsnitt.

Det är en vanlig missuppfattning att naturligt är lika med bra, men det finns många saker som går emot naturen som vi uppfattar som inte bara bra utan även nödvändigt, till exempel medicin och vaccin. Människor har sin fulla rätt att avstå från dessa saker, men det är också självklart att man kan kritisera och problematisera beslutet. Det finns en anledning till att färre mödrar och barn dör i västvärlden och det är tillgången till mediciner och sjukvård. I de länder där havande kvinnor enbart har tillgång till vilda graviditeter, ser statistiken inte lika bra ut.

Att finansiera något med skattemedel innebär att sanktionera det. Kvinnor som ska föda kommer naturligtvis tolka hemförlossningar som ett likvärdigt alternativ till sjukvården om de är gratis. Kvinnor som önskar föda hemma bör få veta vilka risker det är förenat med istället för att uppmuntras göra det. Hemförlossningar är inte detsamma som att föda på ett sjukhus där det finns vård om någonting går snett.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen