Hög inflation gav sänkt standard

För första gången sedan 1990-talet gav den höga inflationen under 2022 hushållen sänkt standard, skriver Statistiska Centralbyrån, SCB, i ett pressmeddelande.

Hushållens inkomster ökade långsammare än inflationen gjorde. Det innebär att den ekonomiska standarden för genomsnittshushållet minskade under 2022. Samtidigt var det färre som hade låg ekonomisk standard.

Gini-koefficienten, ett övergripande mått på inkomstspridning, minskade för den ekonomiska standarden inklusive kapitalvinster, vilket innebär en jämnare fördelning.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen