Hopp om en politik som behövs 

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Lawen Redar kom i veckan med en rapport som kritiserar partiets tidigare linje i migrationspolitiken. Rapporten saknar förslag, de kommer först till våren, men det hela pekar mot ett rejält omtag i migrationspolitiken. Bland annat kallar Lawen Redar segregationen i Sveriges tre största städer för extrem.

För den som var med i valrörelsen 2002 när ­Mauricio Rojas politik med bland annat språkkrav för medborgarskap kablades ut av Folkpartiet är det särskilt intressant att Social­demokraterna nu, mer än 20 år senare, kommer med en ­rapport där en stor del ägnas åt vikten av ett gemensamt språk. Då fick folkpartistiska valarbetare höra att partiet ­fiskade i grumliga vatten. Det tog tydligen två decennier för S att ­förstå att så inte var fallet. 

Nu vinns inga val på att säga ”vad var det jag sa”, så det är bara att tacka och ta emot när S nu äntligen förstår samma sak som Folkpartiet/Liberalerna förstått sedan länge. ­Språket är enda vägen till en lyckad integration, för utan att kunna svenska är det svårt att ta sig in i samhället, få jobb, ta till sig samhällsinformation och information om sina rättigheter och skyldigheter.

Det är också glädjande att S nu verkar flytta fram positionerna när det kommer till hederskultur och separatism. Hela rapporten har huvudtitel ”Framväxten av parallellsam­hällen”. Lawen Redar har varit ute i media och talat om att man på grund av rädsla för att stigmatisera inte har sett att olika grupper behöver olika insatser. 

När Fadime Sahindal mördades 2002 var det ­kontroversiellt i delar av socialdemokratin att ens prata om hedersvåld. Idag kan vi läsa i rapporten att Sverige har parallell­samhällen där kvinnor är extremt utsatta, där hederskultur råder och där många tvingas in i äktenskap och könsstympas. 

Förslagen är som sagt inte klara än, men än så länge ­verkar Socialdemokraterna ha rätt analys. Det är bara att hoppas att partiet landar i åtgärder och en politik som skulle vara bra för Sverige. Finns det en bred samsyn om att språket är nyckeln till en bra integration och att utanförskap och hederskultur måste bekämpas, är det en mycket bra början. 

Det finns de som tror att förslagen kommer att mynna ut i tvångsmässig blandning av folk för att byta segregationen. Låt oss hoppas att det inte blir så.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen