Isabel Smedberg-Palmqvist: Mitt fokus ligger fast trots corona

Jag valdes den 2 mars Corona-året 2020 till skolborgarråd i Stockholms stad – där smittspridningen bara några dagar senare skulle visa sig vara störst i hela landet. Det har gått strax över 100 dagar, men det känns som flera år av erfarenheter.

Mina många år som fritidspolitiker i staden gjorde att jag visste en hel del om vilket ärofyllt, ansvarsfullt och högintensivt uppdrag jag tog på mig. Jag kom in i det vackra stadshuset med skyhöga mål om vad jag skulle åstadkomma och mitt fokus var glasklart: Skolan är den främsta skyddsfaktorn för utsatta barn. Samarbetet mellan skolan och socialtjänsten är avgörande, liksom kunskapsresultaten för barnens framtid. Jag ville också lyfta upp frågan om psykisk ohälsa på dagordningen. Det är svårt, men sådan är politiken. 

Coronaepidemin har ställt mycket på ända, men mitt fokus ligger fast.

En av de viktigaste erfarenheterna som jag har fått under coronakrisen är vilket enormt ansvar som ligger på kommunerna. Vi lokalpolitiker har det yttersta ansvaret för invånares väl och ve, för de äldre, den sjuke, för barnens rättigheter och framtida möjligheter. Det är vi kommun- och regionpolitiker som har ansvar för den dagliga hanteringen av coronaepidemin.

Den andra erfarenheten är flexibiliteten i den kommunala organisationen. Gymnasieskolan ställde om till digital undervisning på en dag. När vi presenterade våra riktlinjer för förskolans coronahantering så flyttades verksamheterna omedelbart ut utomhus. 

Gymnasieelevernas närvaro har varit hög hela perioden tack vare hur undervisningen har organiserats, och jag börjar nu få arga samtal från äldre medborgare om förskolebarnens slitage på gräs i stadens parker – ett gott betyg till förskolornas utevistelser. Min beundran för alla våra anställda vet inga gränser.

Att dagligen sitta med vid bordet och styra har också gett mig insikt i den stora skillnad som Liberalerna bidrar till. Rationalitet, kompetens och pålästa i all folkpartistisk ära, men det absolut viktigaste är de liberala värderingarna. I alla ärenden, oavsett kris eller trygg vardag, så kan vi luta oss mot vår ideologi. Vi ser till varje individs frihet och skyddet för samhällets mest utsatta alltid finns med i diskussionen. Jag vet att vi gör skillnad på riktigt vid varje möte vi deltar i. 

Samma dag som jag firade 100 dagar som skolborgarråd presenterade jag en utbyggnad av det särskilda stödet, den kommer omdana hela skolgången för våra elever. Det är ingen slump att det är Liberalerna som drivit den frågan i staden i många år. Det är ingen slump att det är vårt parti som är mest involverat i skolfrågor, LSS-frågan och utsatta barns rättigheter. 

När jag sammanfattar mina 100 dagar är det just dessa lärdomar jag ser – kommunernas ansvar, den flexibilitet som verksamheterna har och de liberala värderingarna som ledstjärna. Det senare måste bli det centrala när vi nu ska hantera de ekonomiska konsekvenserna av corona. Vi måste fortsätta arbeta varje dag för varje individs frihet – det finns mycket kvar att göra!

Isabel Smedberg-Palmqvist är skolborgarråd (L) i Stockholms stad.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen