Isak Skogstad: Glöm inte backspegeln!

“Glöm inte backspegeln!” Jag kan höra hennes uppfostrande men varma röst än i dag. Något av det första hon lärde 18-åriga Isak på bilskolan var att ständigt ha koll i backspegeln när jag övningskörde. Det var svårt till en början, då min blick var upptagen av allt som fanns precis framför mig. Spola fram till i dag, tio år och tusentals mil bakom ratten senare. Min ryggmärg har fyllts av övning och erfarenhet, så nu är det inga problem för mig att köra framåt, samtidigt som jag har koll bakåt. Förvisso hade säkerligen min bilskollärare tyckt att jag fortfarande är för slarvig med att hålla koll på backspegeln, men jag är knappast ensam. Och då tänker jag inte på alla andra bilförare. Det finns ytterligare en grupp som slarvar med det: politiker.

På samma sätt som föraren styr bilen, styr politikerna landet. Men likt en ungdom som övningskör tycks dessvärre vissa erfarna politiker helt strunta i att ha koll på det som passerat. Och när det är som värst har de sett problemen och farorna, men ignorerat dem och kört vidare.

Jag tänker särskilt på de politiker till vänster som debatterar det svenska friskolesystemet. Ja, självfallet finns det problem och brister i dagens system. Dessa måste åtgärdas, vilket inte minst de politiker som drev igenom reformerna borde erkänna.

Det kan dock inte ursäkta de politiker som blockerat verkligheten. Endast med silvertejp för backspegeln kan man tro att skolsegregationen går att lösa genom att slopa skolvalet och förbjuda friskolor. Jag har respekt för att man kan tycka det, men jag har ingen respekt för att man försöker lura väljare till att tro att det är lösningen. Om de hade haft koll på backspegeln hade de känt till hur det såg ut förr. De friheter och privilegier som i dag garanteras alla elever, oavsett föräldrarnas plånböcker eller sociala status, var då förbehållna en elit.

Att direktörsbarnen och arbetarbarnen gick i samma skola innan skolvalsreformen är en lika romantiserad som felaktig bild av dåtidens samhälle och skolsystem. Vad som aldrig sägs är att införandet av en lång tradition av enskilda och privata skolor etablerades i Sverige efter folkskolans införande år 1842. Privatskolorna hade både rätt att välja vilka elever som skulle tas in och finansierades mestadels genom elevavgifter. Den som har lärt sig hålla koll i backspegeln vet att samhällseliten historiskt alltid har säkrat sin tillgång till särskilda privilegier och förmåner. Att förbjuda friskolor och ersätta skolvalet med en strikt närhetsprincip hade inte trollat bort verkligheten. Då hade bara de förmögna köpt bostäder i närheten av attraktiva skolor. Det är inte konstigt att forskare funnit att huspriserna ökar nära attraktiva skolor i länder där närhetsprincipen avgör allt.

Liberalerna är ett parti som drivit på för frihet och demokrati i över hundra år. Och genom att ha koll på backspegeln vet vi att frihetskampen förpliktar, inte minst när det blåser upp auktoritära eller populistiska vindar. På samma sätt som liberaler aldrig bör ignorera problem i samhället eller brister i skolsystemet, så bör vi aldrig tumma på individens frihet. Att kunna påverka sitt liv, oavsett om det handlar om att utöva sin religion eller välja sin skola, är en frihet värd att försvara.

Isak Skogstad är lärare, skolpolitisk debattör och utredare på Liberalernas parti- och riksdagskansli.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen