Juno Blom: Det viktigaste först

Krönikör: Juno Blom är partisekreterare för Liberalerna.

Låt mig ta det viktigaste först: Vi kommer inte att ge oss förrän Putin lämnar Ukraina ifred. Den ryska invasionen är olaglig och oförsvarlig. Vi Liberaler kommer fortsätta arbeta för ökat svenskt stöd till Ukraina och ökat stöd från EU.

Vi kommer fortsätta uppmärksamma förtrycket på alla håll, där det visar sitt ansikte. Kampen för frihet är vår ideologiska ryggrad, vår genetiska kod. Många har genom åren tyckt att Liberalerna överdrev. Att vi målade fan på väggen när vi pratade om utvecklingen i Ryssland. När vi pratade om Putins geopolitiska maktambitioner. När vi sade att det finns två fel med rysk gas. För det första är det gas. För det andra är den rysk.

Med Putins krig i Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget, med flyktingarna och krigets offer som behöver vår hjälp, kommer delvis andra frågor att dominera valrörelsen. Vi ska fortsätta prata om skolan, integrationen och om energikrisen. Men vi behöver också prata om klimatsmart energiförsörjning som gör oss oberoende av såväl vinden som Putin. Därför fortsätter vi prata om kärnkraft. Vi måste också prata om att EU är garanten för fred och frihet i Europa. Nu måste den garanten sträckas ut, så att den även omfamnar Ukraina. Fortsätta tjata om vikten av att värna och rusta det svenska försvaret och om att bli medlem i Nato. Ensam är inte stark. Ensam är bara ensam. Vi sa det då och vi säger det nu. Liberalerna är inte störst. Men när det gäller är vi alltid först.

Jag tänker ofta på hur obekväma de radikala frihetsförsvararna är i sin samtid. Frihetens försvarare blir, i sin samtid, ofta jobbiga. Fridsstörare. Skapare av dålig stämning. Och det är exakt det vi ska fortsätta vara. Riktigt, riktigt jobbiga. Vi ska inte ge oss. Hela vägen fram till valet och därefter så länge det behövs ska vi fortsätta kämpa för frihet och mot förtrycket, var helst det visar sig. 

Och vi ska göra det som vi Liberaler gör allra bäst: vi ska samtala med väljarna, och ta deras frågor på allvar. För vi vet att när friheten hotas, då är det demokratiska samtalet som allra viktigast. Dialogen, det mellanmänskliga mötet. Förmågan att höra och förmedla nyanser. Att våga presentera komplexa lösningar. Samtalet stärker demokratin och demokratin stärker samtalet, ger människor mod och kraft att uttrycka sina åsikter. Vi liberaler vågar prata om de svåra frågorna, om svåra avvägningar och om tuffa beslut. 

I kommunerna kommer det för många framöver handla om hur vi trots demografiska utmaningar säkerställer kvalitet i skolan, i äldreomsorgen och i LSS. Samtidigt måste vi på det nationella planet säkerställa att vi får en fungerande integrationspolitik, där alla människor kommer till sin rätt och där individens frihet varken kringskärs av staten, av samhället eller av släkten.

Jag ser fram emot att fortsätta kämpa för liberala grundvärden skuldra mot skuldra med er. Tillsammans är vi ryggraden i det viktiga kampanjarbete vi har framför oss. Vi ska hjälpa varandra, vi ska stötta varandra och vi ska peppa varandra och vi ger oss inte. Kom ihåg att det är i motvind en drake stiger.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen