Karl Johan Bergström: Bygg ut grundlagen och desarmera SD

Liberalernas dilemma är väl bekant. Vi och våra väljare vill ha en borgerlig regering. Då detta lär kräva SD-stöd menar många i L att det inte går att få till en borgerlig regering. Vi måste komma runt och vidare från detta dilemma. Knuten måste lösas upp.

Min idé att desarmera SD-bomben är följande.
Vi borde approchera M redan nu och säga att vi vill gå till val med M med ambitionen att få till stånd maktskifte och borgerlig regering 2022. Med ett villkor. Som vi presenterar för M redan som punkt 1 på agendan på det första slutna mötet mellan L och M som måste till för att L och M ska komma ut som valpartners 2022.
Villkoret är ett villkor för värnet av den liberala demokratin. Att grundlagen byggs ut och görs om så att individens fri- och rättigheter stärks. Målet är att göra den liberala demokratin så robust att enskilda partier inte kan få igenom förslag som äventyrar och eroderar den. En fristående författningsdomstol vore en grundpelare. Villkoret i sin helhet och i detalj behöver utredas.
Att villkora ett borgerligt samarbete med en rejäl förstärkning av grundlagen torde ge partiets SD-kritiker det nödvändiga argumentet för att L ska kunna vidare med en borgerlig regering som kräver SD-stöd. Säker kan man förstås inte vara men argumentet är i vart fall realistiskt och grundat på förnuft. Det är givetvis ett argument för att stoppa stolliga SD-förslag. Men kanske lika mycket för att stoppa S maktfasoner. För att Liberalerna ska kunna gå vidare som parti framåt behöver vi göra mer än att dela idén om den liberala demokratin. Vi behöver därutöver komma överens om vägen dit, alltså hur vi realistiskt, maktpolitiskt både ska kunna få igenom liberal politik och värna den liberala demokratin. Vi behöver tänka nytt och enas om vägen.
Ibland tror jag att det mänskliga sinnet låter lura sig av nya, okända hot ställda i relation till det gamla, invanda strukturer. SD är det nya, okända hotet. S-styret det gamla som vi är så vana vid. Förändring mot läge. Sinnet skärps extra mycket när det sniffar förändring och känner sig förment trygg med det etablerade. S har aldrig gillar tanken på ett domstolsvälde som Palme föraktfullt kallade de borgerligas försök att göra grundlagen förenlig med individuella fri- och rättigheter när det begav sig i början av 70-talet. Makt måste hejda makt sa Montesquieu. S har aldrig lystrat. Politik är att vilja sa Palme och visst utmärks det svenska styrelseskicket mer av viljestyre än lagstyre. Politik står över juridik. Det svenska styrelseskicket utmärks inte av maktdelning utan bygger på folksuveränitetsprincipen, att all offentlig makt utgår från folket. En fristående författningsdomstol skulle ha fördelen att ogiltigförklara lagar som inte är förenliga med grundlagen. På så vis bakbinds det politiska systemets möjligheter att fatta beslut som kränker individens fri- och rättigheter.
Det gäller för oss liberaler att få med Ulf Kristersson på båten och acceptera detta konstitutionella frihetsvillkor. Det tror jag lätt att han gör. Han gjorde något liknande januari 2019 då han bjöd över de 73 punkterna. Visst är risken den att blocket M/KD/SD får egen majoritet. Men Moderaternas ledning vill inte att politiken glider för långt ut på den högerkonservativa planhalvan. L har en motverkande roll att spela, att förskjuta en moderatregerings tyngdpunkt åt det liberala hållet. Vi behöver ta initiativet. Redan nu.
 

Karl Johan Bergström, Liberalerna Järfälla

Inför Liberalernas partiråd 28/3 publicerar tidningen NU extra många debattartiklar på nätet som inte fick utrymme i tidningen. 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen