Kommunikation är A och O

I helgen som gick samlades drygt 700 folkpartister i Västerås för att dra upp riktlinjerna för partiets nya politik. En riktig liberal kraftsamling.

Men egentligen är det kanske inte enbart ny politik som behövs utan snarare ett sätt att kommunicera den politik som redan finns.

Det borde nämligen gå bra för Folkpartiet just nu, om man får tro SOM-institutet i Göteborg. Förra veckan presenterade universitetet siffror från sin senaste årliga undersökning om vad svenska folket tycker och tänker om olika frågor.

Folkpartiets främsta profilfråga utbildning toppar listan över frågor som svenska folket prioriterar som viktigast. Integrationsfrågan klättrar och kommer nu på tredjeplats samtidigt som andelen som oroar sig för situationen i Ryssland har tredubblats på ett år. Skola, integration och försvar – tre frågor som Folkpartiet länge har drivit.

Nu kanske vän av ordning protesterar och menar att det är den allt ökande andelen Sverigedemokrater som driver upp siffrorna när det gäller integration. Men så är inte fallet utan det är det motsatta som gäller. Andelen tillfrågade som anser att det är ett dåligt förslag att ”ta emot färre flyktingar i Sverige” har ökat, medan kurvan för dem som tycker att det är ett bra förslag planar ut. Allt fler svenskar är alltså för en generös flyktingpolitik. Det är väl värt att beakta.

Skola/utbildning har som sagt övertagit förstaplatsen som viktigaste samhällsfrågan. Fyra av tio svenskar ser skolan som det absolut viktigaste samhällsproblemet idag. Och frågan har stigit rejält i aktualitet de senaste åren och sprungit förbi exempelvis arbetsmarknadsfrågan med hästlängder.

Här borde Folkpartiet kunna plocka väljare, men tyvärr är det många som inte förstår att ledtiderna innan den nya skolpolitiken verkligen slår igenom är långa, ja rent ut sagt otroligt långa. Detta måste också kommuniceras ut till väljarna på ett lättbegripligt sätt.

Om vi ser till oron för situationen i Ryssland speglar denna också av sig på frågan om det är bra eller dåligt att minska försvarsutgifterna. År 2013 var det ungefär lika många som ansåg att det var ett bra kontra ett dåligt förslag med mindre pengar till försvaret. Ett år senare är siffrorna helt annorlunda. 2014 var det hela 46 procent som ansåg att det var ett dåligt förslag att minska försvarsutgifterna medan de som såg positivt på detta hade sjunkit till endast 18 procent. Inte sedan slutet på 1980-talet, när SOM-institutet började sina undersökningar, har svenska folket varit så positivt till ökade försvarsutgifter som nu.

Alltså ytterligare en fråga som talar för Folkpartiets politik.

Det är bra att Folkpartiet nu påbörjar en förnyelse med socialliberal inriktning. Men glöm inte i hastigheten de gamla, lite hårdare frågorna utan se till att kommunicera partiets politik även här på ett kanske lite mjukare och enklare sätt. Även de frågorna har framtiden för sig om de kommuniceras rätt.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg