Krav på polisanmälningar i skolan

Många barn och unga har blivit utsatta för brott och vad kan skolan göra åt detta? Utredaren Jonas Trolle har på en presskonferens lämnat över ett delbetänkande i Skolsäkerhetsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Där berättade han om utredningens förslag som bland annat handlar om krav på polisanmälan vid misstanke om brott, genomsökning av väskor och skyldighet att ha rutiner för obehöriga i skolan.

– Vi föreslår ett nytt kapitel i skollagen som handlar om skolans säkerhetsarbete, säger Jonas Trolle på presskonferensen.

Uppdraget att förebygga brott får inte gå ut över skolans kärnuppdrag, men utredningen bedömer att så inte kommer att vara fallet. Jonas Trolle trycker också på att det är viktigt att skolan förmedlar att lagar och regler ska följas. Det ser olika ut i landet och det ska gå ut ett extra stöd till särskilt brottsutsatta områden.

– Även svamverkansstrukturerna ser olika ut, och det är viktigt att man jobbar med dessa strukturer parallellt, säger Jonas Trolle och syftar på skolans arbete med exempelvis polis och socialtjänst.

Utredningen ser också att skolan behöver ha ett löpande arbete för att säkerställa beredskap och hantera våldssituationer. Alla skolor ska ha en beredskapsplan.  

– Våra möten med skolpersonal har visat att de som har en mental förberedelse och kanske också gått en utbildning, är bättre rustade för att hantera våldssituationer.

Skolornas huvudmän ska ha en skyldighet att ha rutiner för att obehöriga inte ska ges fritt tillträde till förskolor och skolor under tiden som verksamheten pågår. Att låsa skolor helt har inte varit en framkomlig väg, men utredningen har landat i att man måste ha rutiner för utomstående besökare.  Det ska också finnas möjlighet att besluta om att söka igenom väskor, exempelvis vi nollningar.

Om en elev har begått ett brott i samband med skolverksamheten, ska polisanmälan vara en huvudregel.

– Skolan ska inte vara en fredad plats där man själva bestämmer vad som ska anmälas eller inte. Vi har fått indikationer på att vissa skolor vill lösa saker internt, saker som i en annan kontext hade polisanmälts. Detta handlar inte bara om straffmyndiga elever, utan gäller även yngre. Man kan behöva titta på om äldre personer har varit inblandade när yngre begår brott, säger Jonas Trolle.

Utredningen har kommit fram till att konsekvenserna borde bli att brotten minskar och att det går hand i hand med skolans kärnuppdrag. Det ska inkorporeras i skolans trygghetsarbete som redan finns, så det ska inte behöva bli så betungande för skolan, men de räknar med att kostnaden blir 133 miljoner per år för administration för skolorna.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen