Låt afghanska ungdomar stanna!

DEBATT: Av humanitära skäl, på grund av en utdragen asylprocess, samt på grund av redan vidtagna integrations- och utbildningsinsatser samt en egennytta för Sverige bör vi satsa på utbildning och fortsatt integration istället för utvisning av ensamkommande ungdomar till Afghanistan.

I Alingsås, liksom i många andra kommuner, har det civila samhället engagerat sig kraftigt i mottagande och integration av nyanlända. Utan den ideella sektorn hade samhället haft synnerligen stora svårigheter att på ett värdigt sätt möta de flyktingar som kommit till vårt land. De ideella insatserna bör på olika sätt underlättas och lyftas fram, inte försvåras.

Bland de asylsökande kom framförallt hösten 2015 också ett antal ensamkommande barn, ofta från en mångårig vistelse i ett iranskt flyktingläger, men med ursprung i Afghanistan. De flydde till Sverige för att undgå placering i de stödtrupper som Iran sänder till Assads hjälp i Syrien.

På grund av den osedvanligt långa handläggningstiden hann ett antal av dessa ungdomar bli 18 år. Andra har genom ”okulär besiktning” eller röntgenbedömning uppgraderats i ålder, vilket inneburit en annan asylskälsbedömning.

För att säkra existerande sociala nätverk och fortsatt väl fungerande skolgång har frivillighem öppnats för 65 ensamkommande ungdomar i Alingsås. Idrottsföreningar har engagerat många av ungdomarna och gymnasieskolan har låtit ett 25-tal gå på praktiska linjer, utöver de som går på teoretiska utbildningar eller på folkhögskoleutbildningar.

Lärare ser inte flyktingungdomar i klasserna som extra besvär, utan är oerhört engagerade i att utbilda ungdomarna till en lovande framtid och nytta för Sverige. De ser hur oron över att bli utvisade bryter ner fantastiska pojkar med stora framtidsdrömmar.

Gymnasielärarna är en stor grupp i de frivilligorganisationer som arbetar för att behålla flyktingungdomarna i vår kommun. Ett liknande engagemang som vi ser från ett antal andra kommuner.

Vi uppmanar Liberalerna att i sitt ställningstagande ta hänsyn till det som investerats i flyktingungdomarna under de senaste åren. De allra flesta studerar nu, talar svenska och har anknytning till det svenska samhället. De har gjort allt som förväntades av dem.

Förutom att låta dessa ungdomar stanna av humanitära skäl, kan man inte bortse från det välbehövliga arbetskraftstillskott dessa ungdomar utgör.

I sin prognos fram till 2035 konstaterar SCB att ”det är de utrikesfödda, som beräknas stå för hela ökningen av personer i yrkesaktiv ålder” (ur Dagens Samhälle 19/1-18 ). Att behålla dem är ett bidrag till vår framtida välfärd.

Vi förväntar oss av ett liberalt parti att istället för att avvisa försök till lösning på riksnivå bidra till att en hållbar lösning kommer till stånd. Då regeringsförslaget uppvisade många brister finns ett utrymme för Liberalerna att ta över taktpinnen. Åtskilliga volontärer, frivilligarbetare och lärare längtar efter ett sådant initiativ.

Elof Dimenäs, ordförande, Liberalerna Alingsås

Lars Bolminger, volontär, Alingsås

Anita Brodén, gruppledare, Liberalerna Alingsås

Dela med andra
redaktionen
redaktionen