Låt oss slippa en ”Brexit”

Den gångna helgen drog det brittiska kampanjandet om EU igång på riktigt inför folkomröstningen den 23 juni. En kampanj som ser ut att bli rejält spännande. Men det lär också bli en tämligen smutsig kampanj, där det ena argumentet vulgärare än det andra kommer att hagla. I söndags gick exempelvis Londons förre borgmästare Boris Johnson, som vill att Storbritannien lämnar EU, ut i en intervju i tidningen Sunday Telegraph och jämförde EU med Hitlers försök att skapa en superstat i Europa.

– Napoleon, Hitler, olika människor har försökt detta, och det har slutat tragiskt. EU är ett försök att göra detta med andra medel, sade han.

Med svenska ögon sett kan man lätt tro att Boris Johnson är en komplett galning, men så är inte fallet. Boris Johnson är en av Storbritanniens populäraste politiker och hoppas på att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna efterträda David Cameron som partiledare för det konservativa partiet (Tories) i Storbritannien, och därmed också som premiärminister, om britterna röstar för ett utträde.

En opinionsundersökning visar exempelvis att britterna i dubbelt så hög grad litar på att Boris Johnson, jämfört med David Cameron, håller sig till sanningen om EU. 45 procent litar på Johnson medan 21 procent litar på Cameron.

Men många jämför också Boris Johnson med Donald Trump. De har många likheter med varandra, inte minst sedan Donald Trump häromdagen i en tv-intervju deklarerade att Storbritannien skulle klara sig bättre utan Europeiska unionen.

Svenska företag i Storbritannien ser dock dystert på framtiden om britterna skulle komma att lämna EU. I en ny undersökning som Svenska Handelskammaren i London har gjort anser hela 75 procent av företagen att en ”Brexit” vore dåligt för affärerna. Över hälften, 54 procent, tror att ett brittiskt utträde skulle dämpa framtida investeringar.

Brittiska näringslivsföreträdare är dock inte lika pessimistiska. I en nyligen genomförd enkätundersökning bland 2 200 så kallade näringslivsprofiler säger 54 procent att de vill stanna kvar i union, en minskning med sex procentenheter sedan i februari. Samtidigt har de som vill att landet lämnar EU ökat från 30 till 37 procent.

Även inom Nato känner man stor oro för ett eventuellt utträde. Fem tidigare Nato-chefer skriver i Daily Mail att Storbritanniens inflytande i världspolitiken kommer att minska, vilket kommer att ”underminera Nato och ge stöd till västs fiender precis när vi inom den euro-atlantiska gemenskapen behöver stå sida vid sida mot våra gemensamma hot”.

Först till midsommar vet vi hur det går och om Storbritannien kommer att hålla fast vid sitt 43-åriga äktenskap med EU eller blir det skilsmässa. Just nu är opinionsläget väldigt oklart. Ungefär 50 procent av dem som har bestämt sig är för en ”Brexit” medan den andra halvan vill att Storbritannien stannar kvar i EU. Men ganska många, ungefär var femte britt, tvekar fortfarande. Det kan alltså sluta hur som helst.

För Sveriges, EU:s, och även britternas skull, får vi verkligen hoppas att motståndarna till en ”Brexit” lyckas mobilisera tillräckligt många väljare. Annars kan det gå riktigt illa.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman