Ledare: Israel frias från folkmord, men måste göra mer

Det var inte oväntat att Israel skulle frias från folkmord av Internationella domstolen, ICJ, i Haag. Avståndet mellan människors uppfattningar av vad begreppet folkmord står för och vad de juridiska kriterierna för det är, är inte mindre än många andra juridiska spörsmål. Därtill kommer den starka känslomässiga komponenten, där människors omdöme ibland sviktar betänkligt när det kommer till konflikten mellan Israel och olika palestinska grupperingar.

Målet behandlades i ICJ den 11:e och 12:e januari, som NU skrivit om tidigare. Sydafrikas talan presenterades först och Israels svarstalan på fredagen. Utslaget kom alltså efter två veckors överläggningar. Domarna har haft mycket att ta ställning till, men utslagen är mycket tydliga på de olika punkterna. Det är femton eller sexton av de sjutton domarna som står bakom utslagen. En mycket tydlig majoritet.

Ändå går de första tolkningarna av utslaget isär. Båda sidor ser lite vad de vill se – eller för i alla fall fram tolkningar som så mycket det går gynnar den egna uppfattningen.

Israel fälldes inte för att begått folkmord. Den saken går inte gärna att bortse från. En fällning hade varit otroligt kontroversiell och hade betytt stora förändringar av hur länders rätt att försvara sig ska tolkas.

Samtidigt går det inte heller att bortse från att domstolen riktar starka krav på Israel att göra mer för att leva upp till folkmordskonventionens krav. Israel ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att man efterlever statuterna i denna – vilket inkluderar både att förebygga att överträdelser sker, liksom att utreda och beivra om de sker.

Det är kanske särskilt en punkt där detta kommer att leda till konflikt. Det finns israeliska företrädare som har uttryckt åsikter som kan tyckas stödja olika brott riktade mot palestinier – ren hatpropaganda i vissa fall. Vilket naturligtvis inte är ett nytt fenomen, när det kommer till företrädare för extrema politiska riktningar i Israel. Men skillnaden är nu att det är krig mellan Israel och Hamas och hatet kan uppfattas som stöd för övergrepp och folkmord.

Samtidigt är det ju knappast någon som tror att dessa extremister kommer att lägga mer band på sin hatiska retorik för att Internationella domstolen kräver det.

Följaktligen var det en av punkterna där domstolen tydligt uttryckte krav på åtgärder. Israel ska enligt utslagets tredje punkt förebygga och bestraffa alla offentliga uppmaningar till att begå folkmord riktat mot den palestinska gruppen.

Samtidigt är det ju knappast någon som tror att dessa extremister kommer att lägga mer band på sin hatiska retorik för att Internationella domstolen kräver det.

Mycket annat i domstolens utslag är sådant som Israel inom den stipulerade tidsfristen kan redovisa för domstolen att de gör, men den här punkten är något som förmodligen kommer att bli svårt att leva upp till.

Det är närmast givet att det också kommer att bli ett slagträ – både i den internationella debatten om konflikten, liksom i Israels inrikespolitik. Med tanke på den riktning som Benjamin Netanyahu rört sig under de senaste åren, är det sannolikt att han kommer försöka suga ut all potentiell konflikt ur detta han kan. Tyvärr.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen