”Liberalerna måste mest av allt vara ett parti som är för frihet och förändring”

Det har gått ett år sedan Nyamko Sabuni blev vald till partiledare för Liberalerna. NU ringde upp henne för att fråga om hur året varit, hur hon ser på sitt ledarskap och Liberalernas framtid.    

– Det har varit ett intressant och arbetsamt år. Det har varit roligt att åka runt i landet och träffa medlemmar. Jag var borta från partiarbetet i nästan sju år, under den tiden har politiken fortsatt att utvecklas och medlemskåren delvis bytts ut, att resa runt i partilandet har därför givit mig mycket. 

– Jag menar verkligen att mitt ledarskap ska präglas av lyssnande. Det är bara utifrån att lyssna som vi kan utveckla en politik som kommer göra skillnad i människors vardag.

Vad har varit svårast?

 – Svårast har varit alla möten med människor som på något sätt drabbats av coronakrisen. Äldre människor som drabbats av isolering. Sjukvårdspersonal på intensivvården som jobbar under svåra förhållanden, fysiskt och psykiskt. Företagare som ser sina livsverk gå i kras. 

 – Det har varit det svåraste men också det mest meningsfulla. Under de senaste månaderna har vi fått visa vad ledarskap verkligen är. Jag är väldigt stolt över vad alla liberaler i landets kommuner och regioner gjort för att hålla nere smittan och för att vården och omsorgen ska fortsätta fungera. 

– Och inte minst är jag stolt över att Liberalerna på nationell nivå varit en garant för att svenska företag får stöd under krisen, att konkurser därmed undvikits och att fler kommer ha ett arbete att återvända till när krisen är över.

Vad får du för intryck av partiet under dina resor?

 – Jag får intrycket att medlemmarna upplever att det varit tungt ganska länge. Att man längtar efter att Liberalerna ska vara en relevant kraft i svensk politik. 

– Många har känt att de befunnit sig i periferin och att ledningen inte lyssnat på dem. De har upplevt att det varit ett för stort fokus på storstäderna, och att resten av landet hamnat i skymundan. Nu upplever många att vi lyssnar in hela partilandet och att partiet gjort rätt prioritering genom att välja skolan, integration och klimatet att fokusera på. 

När du tillträdde fanns stora förväntningar på dig. Hur har du hanterat dem?

 – Det är bra att det finns stora förvändningar på mig. Många kan säkert sakna att jag som var en frispråkig riksdagsledamot inte längre är lika frispråkig som partiledare men jag representerar inte längre enbart mig själv, utan numer representerar jag alla i Liberalerna.

Partiet har haft sjunkande opinionssiffror under en längre tid och tvärtemot vad många hoppades så bröts inte den nedåtgående trenden med ett nytt ledarskap. Vad tror du ligger bakom Liberalernas låga opinionssiffror?

– Liberalerna har under flera års tid haft låga opinionssiffror och svagt förtroende hos väljarna. För att lösa det måste vi jobba långsiktigt med att återskapa förtroendet, det finns ingen quick fix. 

– För det andra så är det en utmaning att vara ett litet samarbetsparti, inte minst under en så stor kris som coronakrisen. Det viktigaste att ha med sig är att de flesta vanliga människor inte följer politiken dagligen, utan man bestämmer sig under valrörelsen. Så vi ska jobba långsiktigt och metodiskt för att göra en framgångsrik valrörelse. 

– Men jag är inte nöjd.  

Vilken roll bör Liberalerna ha i svensk -politik?

– Vår roll ska vara att steg för steg lösa samhällsproblem och skapa möjligheternas land för alla. Vi är ett liberalt parti men också ett allmänborgerligt parti. 

– Liberalerna ska vara garanten för att Sverige utvecklas till ett mer liberalt samhälle där medborgaren sätts i centrum. I riksdagen finns flera partier som värnar olika särintressen. 

– Det är inte Liberalernas uppgift att värna skilda särintressen utan vår uppgift är att skydda individen – hennes trygghet och frihet. Det är dessa värden som ska vara ledande när vi skapar ny politik.

Vilka nya väljargrupper ser du att Liberalerna kan locka?

 – Liberalerna har alla förutsättningar för att bli relevant och meningsfullt för fler. Våra traditionella frågor som skolan är viktig grund att bygga vidare på. Många som vill vara med och förändra samhället saknar en naturlig hemvist. 

– Jag tänker på alla entreprenörer och småföretagare som är oroliga över vänsterns motstånd mot företagande. Jag tänker på alla som vill att vi på riktigt låter utrikesfödda och nyanlända bli en del av Sverige och bidra till vårt samhälle.

När du tillträdde inleddes ett förändringsarbete. Du sa då att partiet behöver finna svar på de frågor väljarna ställer. Vad innebär det? Innebär det att partiet ska profilera sig i nya politikområden eller innebär det att tidigare ståndpunkter ska lämnas?

– Vi lever i en snabbt föränderlig värld och jag är övertygad om att politiken måste vara med i den förändringen. I arbetet med vår politiska förnyelse kommer det många gånger handla om att vi måste bli bättre på att upprepa befintlig politik men vi måste också anpassa vår politik till det samhälle vi lever i. 

– I våra politiska program finns många förslag som togs fram under en tid då samhället stod inför andra utmaningar än vad dagens samhälle gör. De fungerade säkert bra för tio år sedan men inte lika bra i den verklighet vi lever i idag. Vi måste därför komma med nya politiska förslag. De gamla duger helt enkelt inte för dagens utmaningar. 

– Våra grundläggande värderingar ska givetvis bestå men de politiska reformerna måste hela tiden utvecklas.

En dylik omprövningsprocess leder ofta till debatt var partiet är på väg. Hur tänker du som ledare när det uppstår diskussioner inom partiet att Liberalerna är på väg att svika tidigare ideal? Migrationsfrågan är en aktuell fråga där den interna debatten varit intensiv.

– Jag tänker att det är viktigt att lyssna som ledare men att det är lika viktigt att man som liberal är beredd att ompröva tidigare åsikter när tiderna förändras.  Den verklighet vi möter idag är inte den som fanns då dåtidens lagstiftare undertecknade konventionerna och lagarna. Idag lever vi i en global värld där rörligheten går väldigt snabbt. 

– Vi måste våga ge nya liberala svar på de utmaningar som världen möter. Frågan om hur vi säkrar asylrätten utan att för den delen riskera volymer som gör att vi inte lyckas integrera alla som kommer hit måste få ett svar. Migrationspolitiken får aldrig styras av känslor utan fokus måste vara på hur de som kommer hit ska kunna bli en del av vårt samhälle.

– Migrationsfrågan är inte den enda frågan vi kommer tvingas ompröva i vår politik. Ett annat exempel är biståndspolitiken. Det blir allt mer tydligt att det inte är bistånd som skapar utveckling och demokrati utan mer viktiga är handel och demokratiska institutioner.

Liberalerna beskrivs av många som ett otydligt parti. Förstår du den kritiken och vad tror du krävs för att partiet ska ses som tydligare?

– Vi upplevs som otydliga med rätta. Tendensen att frågor som lämpar sig för intern debatt allt oftast förs externt är långsiktigt problematiskt. Det finns stora orättvisor i samhället och folk vill att vi politiker gör något åt det. Då måste vi oftare våga peka med hela handen och inte bli rädda för kritik från en ledarsida eller två. 

– Med det sagt måste vi också våga stå upp för att alla politiska svar inte kan vara tydliga, i bemärkelsen svart eller vit. Det finns politiska frågor som kräver en något mer komplex förklaring än vad som lämpar sig för en oneliner i TV eller för Twitter. 

Går det att hitta nya vägar för ett parti och samtidigt samla det?

– Självklart, liberalismens styrka är att den ständigt uppdateras. Om man skulle vänta på att tillmötesgå alla åsiktsyttringar i ett parti skulle man inte få något gjort men jag tror att det är viktigt att lyssna och ha svar på varför vissa åsikter inte fick gehör och plats. Jag tror inte på att strunta i och ignorera minoritetens uppfattning utan istället tror jag på att alltid ge ett svar på varför man landat i en given ståndpunkt. Samtidigt måste alla i ett parti förstå att alla inte alltid kan vara nöjda. 

Partiet beskrivs även som splittrat. Hur ser du på dem splittringen?

– Vårt parti har haft en väldigt tung tid bakom sig men jag upplever också att det nu känns som partiet mår bättre än på länge. Det finns ett enormt intresse ute i landet att vara med och utveckla politiken som ska återstarta Sverige. Bara det att vi fick in över 1 200 svar från medlemmar och organisationer på kort tid var oerhört inspirerande. 

– Det finns kritik kring sakpolitik men det ser jag inte som en splittring utan jag ser det som en del av ett sunt liberalt parti med högt i tak. Kritik får oss att göra saker bättre, så jag hoppas verkligen inte att kritiken någonsin kommer upphöra.

– Samtidigt är det tydligt att det finns frågor som skapar mer diskussion än andra. Just nu är regeringsfrågan en sådan fråga. Liberalerna kommer, som jag sagt i andra intervjuer, att återkomma med ett svar. Jag är övertygad om att vi kommer landa i något bra. 

Hur tycker du att den interna processen bör se ut när Liberalerna ska besluta om regeringsfrågan?

– Just nu är fokus på att vi ska hedra januariavtalet och göra så mycket som möjligt inom ramen för det budgetsamarbete vi har. Vi ska ta ansvar för landet. Sedan kommer vi återkomma i god tid innan valet 2022. Exakt hur den processen kommer se ut får vi återkomma om. 

– Visionen är att vi återkommer i god tid innan valet 2022 men ingen vet vad som händer innan dess. Det är inte Liberalernas uppgift att upprätthålla ett socialdemokratiskt regeringsinnehav. Det är bara Socialdemokraterna själva som kan göra det och jag räknar med att de kommer leva upp till det januariavtalet fastställt. Las-utredningen är ett resultat av en hård förhandling men trots det är det ett väldigt högt tonläge från fackets sida och Socialdemokraterna själva. 

– I den mån parterna inte kommer överens och Socialdemokraterna inte mäktar med att göra utredningens förslag till lag så får de meddela sina väljare att de inte innehar regeringsmakten längre. 

När Liberalerna ställde sig bakom januariavtalet var frågan Sverigedemokraternas inflytande viktig för många liberaler. Bör SDs inflytande vara avgörande även nästa gång Liberalerna tar ett beslut i regeringsfrågan?

– Det som kommer vara avgörande är hur vi skapar ett bättre, friare och mer liberalt Sverige. 

– Det är bra att vi är vaksamma mot främlingsfientlighet och populism, men Liberalerna måste mest av allt vara ett parti som är för frihet och förändring och inte ett parti som är emot ett annat parti. 

– Inte minst har våren visat att parlamentarism inte fungerar med sådana villkor.

Ylva Tamm

Dela med andra
redaktionen
redaktionen