Limhamnskungen Rudolf Fredrik Berg

I Limhamn utanför Malmö står en skulptur av Rudolf Fredrik Berg (1846–1907). Han var en betydande industriman och den som lade grunden till Limhamns samhälle och kallas därför ”Limhamnskungen”. Hans starka religiositet gav honom även epitetet ”Cementjesus”.

F. Berg föddes i Stockholm där han avlade examen vid Teknologiska institutet (sedermera KTH) 1868. Fem år senare blev han disponent för Skånska Cement (nu Cementa) som han byggde upp till det ledande företaget i sin bransch. Han grundade dotterbolaget Skånska Cementgjuteriet (nu Skanska) samt ett trettiotal andra företag. Han byggde upp infrastrukturen i Limhamn och gjorde orten till ett mönstersamhälle.

Berg var även mycket aktiv i politiskt och ideellt arbete. Han var satt i Malmö stadsfullmäktige från 1882 och kandiderade (utan att bli invald) för de frisinnade till riksdagen. Berg var djupt religiös och stod Missionsförbundet nära. Han verkade under många år som söndagsskollärare och religiös talare.

F. Berg kände ett starkt engagemang för de anställda samtidigt som han motarbetade arbetarnas fackliga organisering. På den sista punkten kom han dock att ändra inställning, vilket han uttryckte i en berömd avbön 1906:

”Det har kostat mig att offra många fördomar och många gamla axiom; att utbyta många gamla tankar emot nya; att släppa äran av att vara en välgörande patriark och att utbyta den mot att glädjas över ett folk, som kan hjälpa sig själv. Det har lyckats mig, så att jag nu vida föredrar denna glädje framför den gamla äran.”

Anders Johnson

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg