Löfvens jakt på jobben

Den politiska hösten inleddes i Vasaparken i Stockholm i veckan när statsminister Stefan Löfven höll sitt sommartal om jobben och ungdomsarbetslösheten. Bara några veckor innan statsministern klev upp i talarstolen passade han på att höja arbetsgivaruppgiften för unga.

Statsministern talar visserligen hellre om matchningsproblem på arbetsmarknaden än ungdomsarbetslöshet efter att arbetsgivaravgiften höjts. De ökade kostnaderna för att anställa unga är jobbig för Socialdemokraterna. Men det hjälper inte.

Många i Sverige är utan jobb och det gäller inte minst unga. Ökade kostnader för att anställa unga är inte vad Sverige behöver för att få Europas lägsta arbetslöshet. Sverige behöver en arbetsmarknad med lägre trösklar. En arbetsmarknad där det kostar mindre att anställa någon som är yngre eller med färre erfarenheter.

Samtidigt som Löfven talade, var retoriken annorlunda på en annan plats i Sverige. Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt höll sitt sommartal. Han lovade ytterligare sänkt rut-avdrag. Hans medlemmar tycker han varit för vek i budgetförhandlingarna.

Redan i våras berättade finansministern att rut- och rotavdraget ska sänkas. De svarta jobben som blev vita riskerar nu att bli svarta igen. Men det är långt värre än så. Med rut-avdraget har en helt ny tjänstemarknad utvecklats i Sverige där många tar sitt första steg in på arbetsmarknaden. Det går inte att prata om jobben utan att prata om integration och invandring. Allt fler på den svenska arbetsmarknaden saknar utbildning och språkkunskaper. Den växande tjänstesektorn har varit en väg in för många nya svenskar, både som anställda och som företagare. Fyra av tio rut-företagare är utrikes födda.

Sverige har färre enkla arbeten än jämförbara länder. Det har varit en strategi under många år att Sverige ska fasa ut de enkla jobben till förmån för de mer avancerade för att Sverige ska vara långsiktigt konkurrenskraftigt. Problemet nu är att nästan hälften av de i etableringsinsatserna saknar gymnasieutbildning.

Svensk arbetsmarknad har stora utmaningar. Utanförskapet måste brytas. Det tar för lång tid för nyanlända att komma i jobb. Om man tror att det första steget in i Sverige går via jobb och språk är det avgörande att de enklare jobben finns. Och för att de ska växa fram krävs lägre löner. Ett jobb, om än till lägre lön, är alltid bättre än inget jobb.

Europas lägsta arbetslöshet nås inte genom att gömma unga arbetslösa i utbildningar samtidigt som man gör det dyrare att anställa. Det har prövats av Socialdemokraterna tidigare och misslyckats. Höga skatter och dyra jobb leder inte till ett växande Sverige.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg