Louise Eklund: ”Liberalerna har något bra på gång”

”Liberalerna har något bra på gång.”
Så sammanfattade Widar Andersson på Folkbladet helgens Landsmöte.

Jag kan inte annat än hålla med.

Det Landsmöte som vi nu avslutat var befriande fritt från spekulationer. Istället var sakpolitiken i full fokus. Äntligen! Från skånebänken konstaterade vi att det var bra höjd i de pläderingar och debatter som ägde rum. Inte minst LUF imponerade i hur de tog sig an en rad komplexa frågeställningar. Det bådar gott för framtiden.

Personligen är jag mycket tacksam över att partiet nu gjort ett strategiskt vägval och valt att fokusera på sakfrågor som ligger människor nära och som är angelägna för samhällsutvecklingen.

Tre områden sticker ut:

Det glömda Sverige
När Juno Blom gick upp i talarstolen och pratade om det glömda Sverige var det som en ny kamplust väcktes i salen. Det behövs en kraft i svensk politik som står fast vid att barns rättigheter är politikers skyldigheter.

Den kraften är det vår uppgift som liberaler att vara. Ett exempel: Efter varje sommarlov finns tomma stolar där en klasskompis borde sitta. Få kommuner följer upp vad som hänt de barn som saknas. Detta visar på de svagheter vi ser i det offentliga Sverige. Att vara den röst som för dessa barns talan är en central uppgift för Liberalerna framöver.

Utbildning och arbete
Utbildning ger barn och unga möjligheten att göra egna val i livet – oavsett hur starten såg ut. Det är av denna anledning Liberalerna prioriterar skolan. Därför var det utmärkt att det under Landsmötet så tydligt slogs fast att kunskapsuppdraget ska stå i fokus och att

Liberalerna ska driva på för att svenska skolan ska förstatligas. Men Liberalernas uppdrag slutar inte där. Som politisk kraft ligger det även på oss att driva igenom att utbildning ska löna sig. Då måste de skatter som minskar lönsamheten av högre utbildning minska. Att avskaffa värnskatten var ett första steg. Nu måste vi se till att övriga skatter som hämmar jobb och utbildning sänks. För att Sverige ska kunna bli möjligheternas land måste det börja löna sig med flit, utbildning och ansvarstagande.

Klimatet
Ska vi nå Parisavtalets klimatmål om globala utsläpp nära noll år 2050 måste vi växla upp. Att vi nu så tydligt har slagit fast att Liberalerna är ett klimatparti är oerhört betydelsefullt. På högerflanken i svensk politik finns klimatförnekare, vänsterflanken driver plakatpolitik.

Vi liberaler ska ta konflikten åt båda håll och vara drivande för en effektiv klimatpolitik. Att vi nu har två miljö- och klimatrapporter utgör en stabil grund som sätter grön hållbar tillväxt i fokus. Sedan kan jag inte låta bli att glädjas över de motioner som gick igenom inom klimatområdet. Inte minst förslaget om carbon capture och möjligheten att lagra koldioxid i marken kan få stor betydelse.

Liberala kollegor, den politiska kursen är nu uttagen. Dags att kavla upp ärmarna och börja arbetet med att vinna tillbaka väljare!

Louise Eklund är regionråd i Skåne (L), vice ordförande för Regionala utvecklingsnämnden och nyinvald i partistyrelsen.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen